Autor Economia
27 Maig 2015 a 11:30

MicroBank ha concedit 390 microcrèdits a Terrassa al 2014

Al primer trimestre de 2015 s’han concedit 122 microcrèdits

Fruites i verdures Pep i Laura

Fruites i verdures Pep i Laura // Imatge cedida per La Caixa

MicroBank, durant l’any 2014, ha concedit 390 microcrèdits a Terrassa per un valor de 2,1M€. El finançament s’ha ofert a persones, famílies, emprenedors i microempreses que tenen dificultats per accedir al sistema creditici tradicional. L’objectiu principal és facilitar l’activitat productiva i l’ocupació, al desenvolupament familiar i personal i a la inclusió financera.

Un total de 69 microcrèdits han estat atorgats a emprenedors amb ganes d’iniciar un projecte d’autoocupació i a autònoms i microempreses que necessiten un impuls. Durant el primer trimestre de 2015 MicroBank ha concedit un total de 481.595€ de préstecs a Terrassa. 87 familiars i socials i 35 a emprenedors i autònoms.

MicroBank ofereix dues opcions de finançament: el microcrèdit Emprenedors i Negoci, té l’objectiu el finançament de l’inici, la consolidació o l’ampliació del negoci; i, el microcrèdit social per a emprenedors que compten amb l’assessorament d’una entitat col·laboradora de MicroBank per a la realització del seu pla d’empresa. Per ambdues opcions l’aportació màxima és de 25.000€.

Tenint com a objectiu facilitar la inclusió financera i ajudar a persones i projectes amb major sensibilitat ecològica, “La Caixa” ofereix Eco-microcrèdits per a projectes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. També ofereix Empresa Social per empreses que donin resposta a necessitats socials en àmbits com l’atenció a la discapacitat, la lluita contra la pobresa,…

El microcrèdit personal i familiar permet finançar projectes vinculats al desenvolupament personal i familiar i atendre necessitats derivades de situacions puntuals o imprevistes.

Una història d’èxit: Fruites i verdures Pep i Laura

Pep Carreras, 47 anys, i Laura Martínez, 37 anys, són una parella emprenedora que va decidir obrir conjuntament una parada de fruits i verdures al mercat de Terrassa.

Anteriorment en Pep havia treballat en el sector logístic i la Laura com a dependenta. Aquesta experiència els ha servit per a dur a terme la fruiteria.

Un dia, un amic que treballa al mercat, els va comentar que hi havia una parada que quedava buida, així doncs van decidir muntar Fruites i verdures Pep i Laura. Però no els va ser fàcil a causa dels tràmits que van haver de fer. “La Caixa”  va decidir apostar pel seu negoci i els va concedir un crèdit MicroBank.

Actualment en Pep i la Laura estan molt contents i agraïts que apostessin pel seu negoci i confiessin en ells.

Switch to mobile version