Autor Economia
27 Maig 2015 a 09:00

PIMEC elabora un document amb els indicadors de maig

L’entitat compara dades de Catalunya i Espanya

IPC a Catalunya i Espanya // Imatge cedida per PIMEC

IPC a Catalunya i Espanya // Imatge cedida per PIMEC

L’Observatori PIMEC ha elaborat el document “Indicadors PIMEC maig 215”, en el que es constaten diferents dades. Una d’elles és la creació i dissolució de societats mercantils.

La creació de societats mercantils a Catalunya l’abril de 2015 va ser de 1.742, un 1,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Per la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 174, un -15,1% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior. A Espanya, la creació de societats mercantils a l’abril de 2015 va ser de 8.633, un -3,5% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior. Per la seva banda, la dissolució de societats mercantils va ser de 1.943, un 4,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Respecte al nombre d’empreses concursades a Catalunya, disminueix un -32,8% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 273. A Espanya, disminueix un -26,2% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.412.

L’índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al març en relació al mateix període de 2014 (+3,4%). Per la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al febrer (+4,9%) en relació al mateix període de 2014. A Espanya, aquest índex de producció industrial va augmentar al març un 3,3% en relació al mateix període de 2014. Per la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al febrer un +3,5% en relació al mateix període de 2014.

El PIB va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2014 un 1,9% en relació al mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,3% i el consum públic va augmentar un 1,1% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya, el PIB va augmentar al quart de 2014 un 2,0% en relació al mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, el consum privat va augmentar un 3,4% i el consum públic va disminuir un 0,4% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2014 un 2,6% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 8,1% i la inversió en construcció va caure un -0,6% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya, la inversió va augmentar al tercer trimestre de 2014 un 4,0% en relació al mateix període de l’any anterior. Per components, la inversió en béns d’equipament va augmentar un 7,7% i la inversió en construcció va caure un -1,2% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al febrer de 2015 en 4.992 milions d’euros, un 2,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior, mentre que les importacions es van situar en 6.282 milions d’euros, un 4,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, al febrer la taxa de cobertura es va situar en el 79,5%. A Espanya, les exportacions de béns es van situar al febrer de 2015 en 19.860 milions d’euros, un 2,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior, mentre que les importacions es van situar en 21.897 milions d’euros, un 4,5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Finalment, al febrer la taxa de cobertura es va situar en el 90,7%.

L’IPC general es va situar a l’abril en el -0,3% a Catalunya i en el -0,6% a Espanya. Per la seva banda, la inflació subjacent es va situar en el 0,3% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,7%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,0%) de set dècimes.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar a l’abril en 2.378,2 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,9%. A Espanya, l’afiliació al règim general de la seguretat social es va situar a l’abril en 12.563,4 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,0%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar a l’abril en 537,6 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 2,2%, mentre que a Espanya es va situar a l’abril en 3.155,8 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 2,3%.

L’atur registrat es va situar a Catalunya a l’abril en 533.000 persones, un -9,6% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat augmenta en el sector primari i els sense ocupació anterior, i es redueix en la indústria, la construcció i els serveis. A Espanya, l’atur registrat es va situar a l’abril en 4.333.000 persones, un -7,5% menys que fa un any. Per sectors, l’atur registrat es redueix a l’agricultura, la indústria, la construcció, els serveis i els sense ocupació anterior.

Finalment, els tipus d’interès han patit un lleuger descens i els tipus de canvi han augmentat. A més, la sinistralitat laboral a Catalunya ha augmentat.

Switch to mobile version