Autor Política
12 Juny 2015 a 11:30

Dissabte tindrà lloc el Ple de constitució del Consistori pel mandat 2015-2019

Els electes prendran possessió del càrrec i votaran l’alcalde

L’Ajuntament de Terrassa // Foto: Sergi Colomer

L’Ajuntament de Terrassa // Foto: Sergi Colomer

El proper dissabte, 13 de juny, l’Ajuntament de Terrassa celebrarà el Ple de constitució del Consistori pel mandat 2015-2019. Serà al Saló de Plens a les 12h.

El desenvolupament d’aquest acte està determinat per la Llei Orgànica de Règim Electoral General la qual estableix que la sessió comença amb la constitució de la mesa d’edat. La mesa d’edat estarà formada per Maria Rambla Amat (regidora pel PSC, electa de major d’edat) i per Maria Sirvent Escrig (regidoria per la CUP, electa de menor edat) i el secretari de la Corporació, Isidre Colàs. La mesa procedirà a la comprovació de credencials dels electes les quals, després de verificades, declararà constituïda la corporació municipal. Seguidament, el president de la mesa farà el seu parlament.

Després es passarà a la presa de possessió del càrrec dels regidors i les regidores amb l’acte de jurament o promesa. Alfabèticament els regidors hauran de contestar “Sí, juro” o “Sí, prometo” a “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Terrassa, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Cada regidor i regidora rebran de la mesa d’edat la banda que els distingeix com a membre de la corporació i representa el poder municipal. Les bandes porten l’emblema de la ciutat i es porten creuades, des de l’espatlla fins la cintura, en diades i celebracions especials.

El Consistori estarà format pels següents regidors i regidores: del PSC, Jordi Ballart i Pastor, Rosa Maria Ribera i Mitjavila, Maria Rambla Amat, Noel Duque Alarcon, Marc Armengol i Puig, Lluïsa Melgares Aguirre, Amadeu Aguado i Moreno, Alfredo Vega López, Jordi Flores Bornao. Del TeC Xavier Matilla Ayala, Emiliano Martínez Navarro, Marc Grau Solés, Anna Rius Ulldemolins, Javier Martínez Ramírez, Marta Muntanyola Pablo. D’ERC Isaac Albert i Agut, Carme Labòria i Rojas, Carles Caballero i Peña, Josep Forn i Cadafalch. De CiU, Miquel Sàmper Rodríguez, Dani Nart Juanes, Meritxell Lluis i Vall. De C’s Javier González Delgado, David Aguinaga Abad, Carmen Ortuño Aparcero. De CUP Maria Sirvent Escrig. I de PP Gabriel Turmo i Sainz.

Una vegada feta la presa de possessió quedarà constituïda la Corporació Local. Seguidament, la mesa d’edat preguntarà si el cap de llista de cada partit es presenta com a candidat a alcalde. Una vegada es presentin un o més candidats es procedirà a la votació. Després els electes i les electes, un a  un, aniran dipositant el seu vot quan els cridi el secretari de la corporació. Per a l’elecció de l’alcalde és necessària majoria absoluta però si no es dóna el cas la llei determina que l’alcaldia és per a la llista més votada.

La mesa escrutinarà les paperetes i el secretari comunicarà el resultat i s’anunciarà l’alcalde de Terrassa. Se’l cridarà perquè juri o prometi el seu càrrec i rebrà el bastó i la venera (medalla) de mans del president de la mesa d’edat.

El bastó i la medalla o venera són símbols del poder municipal.  El bastó està format per una vara, una empunyadura d’or amb l’escut de Terrassa i una virolla a l’extrem inferior. La venera està formada per un medalló ovalat amb l’escut de Terrassa en relleu i amb una anella per on passa un cordó de passamaneria de fil d’or trenat.

Per acabar, l’alcalde farà el seu parlament i donarà per finalitzat el ple i, seguidament, els membres de la corporació cantaran Els Segadors. Una vegada finalitzat l’acte els membres del Consistori s’adreçaran a l’atri per fer una foto de grup

 

Switch to mobile version