Autor Societat
8 Juny 2015 a 14:00

Una xarxa de sensors afegeix noves funcionalitats al plànol del web municipal

Consultes sobre recollida de residus i consum elèctric

Tota la informació s'actualitzarà a temps real al mapa del web municipal

Tota la informació s’actualitzarà a temps real al mapa del web municipal // Imatges cedides per l’Ajuntament de Terrassa

Dins el marc del projecte Terrassasmartcity, l’Ajuntament de Terrassa està desenvolupant un sistema de sensors per a obtenir informació en temps real sobre diferents serveis públics i així millorar-ne la gestió. La informació generada pels sensors, a més, és accessible a la ciutadania a través del plànol interactiu del web municipal.

Gràcies a aquest nou sistema de sensors, es pot consultar en temps real l’estat dels prop de mil contenidors del sistema de recollida de residus amb camions de càrrega lateral i també el consum elèctric d’una vintena d’equipaments de la ciutat.

La gestió i monitorització del sistema de sensors és desenvolupada a través de la plataforma Sentilo, usada també per l’Ajuntament de Barcelona per als seus projectes en l’àmbit smart city.

En relació al seguiment de la recollida de residus, que de moment es limita al sistema de càrrega lateral, ja funciona des de l’estiu passat amb 920 contenidor, ubicats principalment a les gran avingudes i tres camions. Els vehicles duen incorporat al braç elevador un sensor que interpreta la informació generada pels contenidors. En el moment en que un camió enganxa un contenidor per bolcar-ne el contingut, el sensor del braç llegeix una etiqueta electrònica del contenidor que informa del seu número i tipus.

Seguidament, el camió envia aquesta informació, juntament amb el seu posicionament GPS, al centre de control i a la plataforma Sentilo. D’aquesta manera, l’empresa municipal de recollida de residus urbans Eco-Equip coneix l’evolució en temps real dels serveis de recollida.

A través del plànol interactiu, els ciutadans poden saber també quan s’ha buidat per darrera vegada un contenidor determinat, o bé consultar l’estat de la recollida per a una de les quatre fraccions disponibles: resta, vidre, paper i envasos.

Pel què fa a la monitorització del consum elèctric, també està disponible a través de la plataforma Sentilo i forma part del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Es tracta d’una lectura a temps real de les dades de consum elèctric de 21 equipaments, principalment escoles de primària on actualment s’estan realitzant auditories energètiques. Aproximadament d’aquí a un mes, un cop finalitzada la fase inicial del projecte, es podrà accedir a les dades energètiques de 67 equipaments de tot tipus: educatius, esportius, culturals, oficines, etc.

Per tal de tenir aquest control, a cadascun dels equipaments s’ha instal·lat un gestor energètic subministrat per l’empresa terrassenca Circutor, amb un analitzador de xarxes i, depenent de la disponibilitat de la caldera de calefacció de gas de l’edifici, un emissor d’impulsos del comptador. A través d’aquests aparells és possible la monitorització de variables com la potència i l’energia activa i reactiva.

Tota la informació recollida s’envia a la plataforma Sentilo, des d’on l’Ajuntament pot avaluar l’estat d’un determinat quadre elèctric o contrastar les dades amb la facturació. A més, de manera simultània, la informació es va publicant al plànol interactiu del web.

Switch to mobile version