Autor Política
20 Juliol 2015 a 11:30

El PSC de Viladecavalls vol crear una comissió específica per temes de benestar i vulnerabilitat

La proposta es presentarà el proper ple municipal

Marc González // Imatge cedida pel PSC de Viladecavalls

Marc González // Imatge cedida pel PSC de Viladecavalls

El regidor del PSC, Marc González, vol impulsar la creació d’una Comissió Informativa Especial de Benestar Social i Vulnerabilitat a l’Ajuntament de Viladecavalls. Segons ha declarat González: “La intensitat i la duresa de la crisi econòmica viscuda els últims anys ha reduït considerablement la qualitat de vida i les oportunitats de sectors amplis de la nostra població”.  

 

El regidor del PSC també ha afirmat que el municipi:  coneguts problemes d’habitatge, vivendes sense gent i gent sense vivenda, i el govern local, encara que no tingui competències no pot inhibir-se d’aquests problemes”. Ha afegit:“També hi ha problemes de pobresa que es manifesten en dificultats de moltes famílies alhora de satisfer les factures energètiques que els  permeti viure amb uns mínims de qualitat de vida”.  

D’altra banda, González ha informat: “La necessitat d’algunes famílies que no poden garantir una àpat en condicions als seus fills i els ajuts de menjador que es reben des de el consell comarcal són escassos i només són actius durant el curs escolar. Ens trobem famílies que els hi costa fer front a les despeses en transport escolar per poder desplaçarse cap als centres educatius. Ens trobem persones amb un nivell de dependència reconegut però que no reben cap ajut, perquè el govern  de Madrid va retallar les transferències i el govern de la Generalitat no ha prioritzat aquestes despeses.

El PSC proposa la creació de una Comissió Informativa Especial que tracti totes aquestes problemàtiques i desenvolupar polítiques municipals orientades a solucionar aquests problemes. El grup municipal planteja que la comissió estigui formada per cinc persones, una per cada formació política present al consistori i presidida per una regidor delegat per l’alcaldia. Per a les decisions d’aquesta comissió els seus membres tindran un vot ponderat segons la representativitat del seu grup polític.

Marc González també ha explicat: Aquesta proposta es complementarà amb la creació d’un òrgan consultiu amb participació de les entitats i els agents socials la societat civil sota la denominació de Consell Ciutadà de Benestar Social i Vulnerabilitat per tal que les propostes d’aquestes polítiques siguin consensuades amb un ampli espectre de la població de Viladecavalls”.

 

Més endavant, ha explicat González: Aquesta proposta es complementarà amb la creació d’un òrgan consultiu amb participació de les entitats i els agents socials de la societat civil sota la denominació de Consell Ciutadà de Benestar Social i Vulnerabilitat per tal que les propostes d’aquestes polítiques siguin consensuades amb un ampli espectre de la població de Viladecavalls 

Switch to mobile version