Autor Ensenyament
29 Agost 2015 a 18:00

Ja es pot estudiar el coreà a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya

L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional del sector

Coreà // Imatge del web de Wikipedia

Coreà // Imatge del web de Wikipedia

El Govern ha aprovat la modificació del decret d’ensenyaments d’idiomes de règim especial per tal d’incloure-hi l’idioma coreà, en el nivell bàsic i en l’intermedi, amb l’objectiu és oferir a la ciutadania els coneixements d’aquesta llengua i millorar el coneixement d’idiomes per tal de promoure el plurilingüisme. El coreà es va començar a impartir com a oferta no reglada en les EOI des del curs 2004-2005.

La promoció del coneixement de les llengües estrangeres s’emmarca en les polítiques del Consell d’Europa i els nivells de competència a assolir es defineixen d’acord amb els nivells fixats en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

La competència lingüística i comunicativa inclou aspectes com expressar opinions, estats físics o anímics, aprendre a relacionar-se amb els altres, o exposar coneixements i informació. La competència sociolingüística determina conceptes com ara les salutacions, el tractament formal o informal, o les convencions socials. La competència discursiva implica organitzar un discurs, l’expressió oral i escrita i la comprensió lectora. La competència lingüística inclou els verbs, adverbis, adjectiu, les oracions o l’ortografia, entre d’altres.

Amb el coreà inclòs, ja es poden cursar oficialment un total de 15 llengües a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya.

Switch to mobile version