Autor Societat
17 Agost 2015 a 18:00

La companyia aèria la única responsable del dany causat en una incidència

En cas de danys sol·liciteu i empleneu el PIR

Incidències equipatge // Imatge del web de Wikipedia

Incidències equipatge // Imatge del web de Wikipedia

La companyia aèria és l’única responsable del dany causat quan hi hagi una incidència amb l’equipatge facturat. La companyia estableix un límit màxim en la responsabilitat de 1.131 DEG aproximadament per passatger, llevat declaració especial de valor, i no hi ha compensacions automàtiques.

En canvi, la companyia respondrà dels danys de l’equipatge no facturat o de cabina només si s’han causat per culpa de la companyia. En cas de danys, retards, pèrdues o destrucció de l’equipatge cal que sol·liciteu i empleneu per cada passatger, immediatament, l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) al taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport i us han de donar una còpia. També presenteu la reclamació, dins els terminis establerts i per escrit, davant la companyia aèria demanant els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a l’oficina de la companyia o adreçant un escrit al servei d’atenció al client, i, si la resposta no és satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà que us dirigiu a un Organisme de Consum per formalitzar una reclamació oficial.

La manca de determinats articles a l’equipatge és difícil de demostrar ja que normalment no es pot acreditar que aquests objectes eren al seu interior quan vau facturar, de manera que probablement no obtingueu compensació de la companyia. Per aquest motiu es recomana utilitzar maletes amb tancaments de seguretat, tractant de no facturar efectes personals d’alt valor i contractar assegurances de viatge que cobreixin aquestes incidències.

Si comproveu que algun objecte del vostre equipatge ha estat sostret, interposeu el més aviat possible una denúncia a la comissaria de policia.

Només si feu una declaració especial de valor per als objectes de valor podreu demostrar-ho. Informeu-vos d’aquesta possibilitat i de la tarifa suplementària en la companyia aèria, amb temps suficient abans de facturar.

Per més informació entreu a www.enaire.es

Switch to mobile version