Autor Política
1 Setembre 2015 a 11:00

Ballart proposa la creació d’una Plataforma d’Ajuntaments per a l’Habitatge Digne

La plataforma pretén organitzar una trobada per definir les línies d’actuació

L’Ajuntament de Terrassa // Foto: Sergi Colomer

L’Ajuntament de Terrassa // Foto: Sergi Colomer

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, va enviar ahir 31 d’agost una carta a 103 alcaldes d’arreu de l’Estat espanyol. Els alcaldes i alcaldesses informats van mostrar el seu interès i van demanar informació al consistori sobre les mesures adoptades per l’ajuntament de Terrassa en relació a l’habitatge social. A la carta l’alcalde de Terrassa proposava la creació d’una Plataforma d’Ajuntaments per a l’Habitatge Digne i contra la Pobresa Energètica. A l’escrit Ballart afirmava que “l’habitatge és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i a la qualitat de vida, pensem que des del municipalisme es poden provocar grans canvis”.

La intenció és organitzar una trobada a finals de setembre per poder fixar les bases, els objectius i les línies d’actuació de la plataforma.

L’Ajuntament de Terrassa va ser pioner a finals de 2013 en iniciar actuacions legals contra les entitats financeres que concentren habitatges buits al municipi. Fins a data d’avui s’han obert 802 expedients sancionadors.

Gràcies a la mesura s’han posat habitatges en el mercat de lloguer. A més, la primera de les entitats financeres multada ha cedit a l’Ajuntament la gestió dels pisos per posar-los en lloguer social.

Terrassa és una de les més afectades per la problemàtica dels desnonaments i per la concentració de pisos buits. S’han admès a tràmit 5.241 execucions hipotecàries durant el període de 2008 al 2014. Es calcula que Terrassa té prop de 4.000 habitatges buits que pertanyen a entitats financeres.

L’Ajuntament de Terrassa va portar a terme varies actuacions. Al juliol de 2011 es va crear una taula de negociació amb totes les entitats financeres i el gener de 2012 es va crear la primera Oficina d’Intermediació Hipotecària per acompanyar les famílies amb la negociació del seu deute. El desembre de 2012 es va crear la regidoria de Polítiques Socials d’Habitatge i es va posar en marxa un nou servei que complementava les actuacions de la Regidoria d’Habitatge.

El Servei de Polítiques Socials d’Habitatge integra l’Oficina d’informació, assessorament i intermediació en deute hipotecari i d’impagament de lloguer que ha atès 1994 famílies i que ha aconseguit que 433 famílies es quedin al seu habitatge habitual. Al 2014 es va crear la Taula de Desnonament d’Urgència. Es tracta d’un servei integral que ha creat també un fons d’habitatges propi de l’Ajuntament per donar resposta a situacions especials i d’emergència que es deriven de l’Oficina i de Serveis Socials. L’objectiu del fons es dinamitzar el parc d’habitatges públics disponibles en cada moment per posar-los a disposició de les famílies amb una renda de lloguer social.

Per últim, l’Ajuntament ha fer un estudi dels pisos buits de la ciutat i s’ha comprovat que més de 4.000 pisos són d’entitats bancàries, que alguns dels propietaris no tenen cura dels habitatges el que provoca problemes de convivència, cohesió i planificació de la ciutat.

Switch to mobile version