Autor Societat
28 Setembre 2015 a 13:00

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental engega el nou curs

El nou curs està replet de propostes d’activitats d’Educació Ambiental per a totes les edats

Consorci de Residus

Entrada de l’edifici del Consorci de Residus // Imatge cedida pel Consorci

La prevenció dels residus i el foment del reciclatge són dos dels principals objectius del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Per aquesta raó, juntament amb l’inici del curs escolar, el Consorci posa a l’abast dels centres de la comarca un conjunt d’activitats d’Educació Ambiental adaptades a les diferents franges d’edat i les necessitats específiques de cada centre.

Des del Consorci s’aposta per recolzar a les escoles en la tasca de sensibilització envers la prevenció dels residus i el foment del reciclatge ja que l’aprenentatge als centres educatius els infants poden convertir-se en transmissors de la importància de la reducció de residus.

El curs 2015-2016 s’han proposat vuit activitats que integren visites a les plantes de tractament del Consorci, la implementació del compostatge a les escoles, la visita de la Deixalleria Mòbil i els tallers de sabó a part d’oli de cuina utilitzat.

Per donar a conèixer les activitats el Consorci ha fet arribar a les escoles el joc del 3 en ratlla amb la descripció de cadascuna de les activitats, els processos d’inscripció a les mateixes i instruccions per fer fitxes amb residus reutilitzats.

Més de 5.000 alumnes van realitzar les activitats del Consorci durant el curs 2014-2015

Al llarg del curs passat es van dur a terme 86 visites al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. Prop de 3.130 alumnes van descobrir el recorregut dels residus a la comarca, conèixer el funcionament de la planta i posar a prova els coneixements adquirits en un taller.

Els alumnes més petits van rebre la visita de la Deixalleria Mòbil per la que van passar 1143 alumnes.

Al llarg de l’any 16 centres van treballar el compostatge amb compostadors gestionats per un total de 630 alumnes.

Es va fer referència a la fracció orgànica, 157 alumnes procedents de 7 centres de la comarca han realitzat la pràctica de Biogàs a la planta de Biometanització de Can Barba. L’activitat consisteix en determinar la quantitat de biogàs que pot produir una mostra de residu orgànic.

Reciclar oli domèstic comporta nombrosos beneficis ambientals i socials. Per aquesta raó, 157 alumnes van realitzar els tallers de sabó a partir d’oli domèstic de cuina reutilitzat. L’activitat permet conèixer les possibilitats de recollida de l’oli domèstic a cada municipi i posar en pràctica el que s’ha après amb el taller d’elaboració del sabó.

Switch to mobile version