Autor Sanitat
21 Setembre 2015 a 14:00

Un sistema sanitari sostenible

El Govern destina cada dia 25M al sistema públic de Salut

 

Un sistema sanitari // Imatge cedida per la Generalitat

Un sistema sanitari // Imatge cedida per la Generalitat

Aquest any la Generalitat de Catalunya ha destinat prop de 8.500 milions d’euros al Departament de Salut, un 40% del total de la Generalitat, mentre que al 2010 suposava un 36% del total del pressupost. El pressupost del Departament de Salut per al 2.015 és de 8.466,99 milions d’euros, mentre que l’any anterior de 8.290,59 milions d’euros.

En aquest pressupost, estan inclosos els 211,54 milions d’euros destinats al finançament d’inversions, tant per obres ja fetes com per noves actuacions. Les inversions incloses en aquests pressupostos engloben nou nous equipaments que es preveu que entrin en funcionament, sis actuacions d’ampliació i/o adequació d’equipaments, vuit obres que continuen, 30 previsions d’inici d’obres, 14 projectes en redacció i 25 actuacions de redacció de nous projectes.

Gràcies el treball col·laboratiu entre professionals, sector i administració el Pla de Salut  avançant en l’assoliment dels objectius previstos com són enfortir les polítiques de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, millorar la capacitat de resolució de la primària, fer un abordatge integral de la cronicitat, desplegar recursos alternatius a l’hospitalització, interactuar recursos sanitaris i socials, dotar l’atenció primària de més capacitat resolutiva, desplegar nous models d’atenció i millorar la qualitat de la l’alta complexitat.

El Govern destina cada dia 25 M € al sistema de salut públic que atén cada dia 12.900 pacients als hospitals i 183.392 en els CAP’s. Els 100.000 professionals que treballen al servei de la millora de la salut de la ciutadania ho fa a través dels 70 hospitals, 412 centres d’atenció primària, 240 centres de salut mental, 140 sociosanitaris i 3.151 farmàcies. Els hospitals fan cada dia 2.400 intervencions quirúrgiques, atenen 8.750 urgències, 3.617 sessions d’hospital de dia, 42.443 consultes externes i neixen 133 criatures.

A més, cada dia s’atenen 3.556 incidents a través del 061 CatSalut Respon i s’activen 40 codis especials, com infart, ictus i politraumatismes.

L’índex de satisfacció global de l’atenció ambulatòria especialitzada és de 7,82 sobre 10, d’acord amb les enquestes de satisfacció de l’atenció especialitzada ambulatòria 2014. El sistema, per tant, continua amb una valoració excel•lent i millora respecte els darrers 2 anys.
cada any. Catalunya disposa de 1.276 centres vacunals, i han distribuït més de 3 milions de dosi. Segons dades del Departament de Salut, el 95% dels nadons estan vacunats i més d’un milió i mig de persones estan vacunades. D’altra banda, pel que fa als viatgers internacionals, s’han administrat més de 162.000 dosis de vacunes.

Switch to mobile version