Autor Ensenyament
13 Octubre 2015 a 14:00

El nombre de graduats en FP que troben feina creix en 5 punts el curs 2014-2015

Creix el nombre d’alumnes que obtenen feina on han fet les pràctiques formatives

Inserció laboral // Imatge cedida per la Generalitat

Inserció laboral // Imatge cedida per la Generalitat

El curs 2014 – 2015, el nombre de graduats en formació professional ha crescut en 5 punts respecte de la promoció anterior, passant del 41,46% al 46,58% d’inserció laboral. És la principal conclusió de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2014, elaborat conjuntament pel Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya. En el treball s’analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2014 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis.

Es tenen en compte aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina. Han respost a l’enquesta un total de 27.668 persones graduades el 2014 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors –disseny, música i dansa, i programes de qualificació professional inicial (PQPI).

Una de les conclusions que s’evidencien és la bona inserció laboral de la primera promoció de graduats en formació professional dual. Així, un 59% dels graduats han aconseguit un lloc de treball abans de transcórrer nou mesos del final d’estudis. Això supera en un 12,53% la inserció dels ensenyaments professionals i en un 13,21% la dels de formació professional inicial.

Un 38,7% treballen en exclusiva, mentre que el 20,4% ho compaginen amb els estudis, un 27,1% continuen estudiant i, tot i que la velocitat d’inserció és més alta amb aquest model formatiu, un 13,8% busquen feina. Es tracta de la primera ocasió que es disposen de dades sobre la situació dels graduats en dual, per tant, no és comparable amb anys anteriors.

L’estudi demostra com, malgrat que l’atur està en retrocés, de moment no desincentiva la continuïtat dels estudis. Prop del 65% dels graduats de grau mitjà que continuen estudiant opta per preparar-se per accedir a grau superior, i la xifra de graduats de superior que continua els seus estudis a la universitat és del 63,75%.

Pel que fa a les vies d’obtenció de feina per part dels graduats, el 2015 registra un augment dels graduats que han trobat feina a través de l’empresa on han fet les pràctiques. Així ha estat per a un 23,43% dels ocupats de grau mitjà i un 21,07% dels de grau superior

Pel que fa a l’estabilitat en els contractes laborals, es constata que la temporalitat de la contractació és més elevada com més baixos són els nivells d’estudis, i per contra la contractació indefinida i el treball per compte propi augmenten amb el nivell d’estudis. La majoria de graduats ocupats ho fan a temps complert, dos punts percentuals més que l’estudi de l’any anterior.

La taxa d’atur dels graduats segueix sent inferior a la taxa d’atur de Catalunya  i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys (46,65%). Un total 39,10% de graduats en grau mitjà treballen, mentre que el percentatge entre els graduats de grau superior és del 53,29%.

Switch to mobile version