Autor Societat
1 Octubre 2015 a 14:00

Territori i Sostenibilitat publica la guia de protocols i procediments

Les actuacions es coordinaran amb els ajuntaments

Habitatge // Imatge del web de Wikimedia

Habitatge // Imatge del web de Wikimedia

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat la guia de protocols i procediments que distribuirà a tots els ajuntaments catalans on es detalla el circuit que s’ha d’aplicar per tal de donar compliment a la Llei antidesnonaments. D’aquesta manera es posa a l’abast de les Oficines Locals d’Habitatge el coneixement de totes les eines i protocols que existeixen per ajudar als ciutadans en risc de perdre la seva llar.

Aquesta guia es fruit del treball conjunt amb les entitats del grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP): la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC.

 

El passat mes de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la ILP que ha donat lloc a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta Llei preveu diferents mesures per tal d’evitar els desnonaments i les situacions de risc d’exclusió residencial. Entre d’altres, l’aplicació del  lloguer social  obligatori, la dació en pagament  i el reallotjament immediat quan sigui necessari mitjançant les Meses d’Emergències de les administracions.

Aquesta guia és un document viu que es complementarà en els propers dies amb les mesures per garantir els subministres bàsics i amb les modificacions que sorgeixin en base a l’aplicació de la llei.

Es consideren famílies en risc d’exclusió residencial les que tinguin uns ingressos per sota de 2, 2,5 o 3 vegades l‘indicador de renda de suficiència (IRSC), ponderat en funció de les persones que formen part de la unitat de convivència. Igualment, cal que s’hagin adreçat als serveis socials municipals, que són els encarregats d’elaborar l’informe que acredita la necessitat.

El protocol acordat estableix una priorització en l’adjudicació de recursos. Així, s’ofereixen primer els habitatges del parc públic, després els cedits de manera obligatòria per part de les entitats financeres perquè porten buits més de 2 anys i en últim lloc altres habitatges del parc privat que es puguin posar en lloguer.

Es preveu començar una sèrie de reunions amb les associacions municipalistes i amb diversos ajuntaments per realitzar el traspàs d’informació necessària, en alguns casos, per aplicar aquests protocols.

Switch to mobile version