Autor Societat
17 Novembre 2015 a 13:00

Augmenten els llocs de treball al Vallès Occidental

Creix la contractació temporal i prop de la meitat dels desocupats són de llarga durada

Consell Comarcal del Vallès Occidental // Imatge d'arxiu

Consell Comarcal del Vallès Occidental // Imatge d’arxiu

L’Observatori del Vallès Occidental va fer públics els informes d’atur registrat al mes d’octubre. Les dades mostren com la contractació creix a partir de contractes temporals i continua la cronificació de la situació d’atur en determinats col·lectius.

L’Observatori té per funció estudiar i analitzar els temes centrals en l’àmbit desenvolupament social, econòmic i territorial de la comarca. Realitza tasques d’observació permanent mitjançant productes periòdics i informes específics en funció de les necessitats.

Estabilitat de l’atur, però gran predomini dels aturats de llarga durada

El primer informe explica que la taxa d’atur de la comarca s’ha mantingut estable situant-se en un 16,3%. L’atur ha disminuït entre les dones i ha augmentat entre els homes però es manté una distància important de quatre punts entre ambdues taxes.

El detall de les característiques posa de relleu la important cronificació de la situació de desocupació: un 47,3% dels aturats registrats ho estan des de fa un any o més. Es destaca com la situació afecta principalment als majors de 45 anys.

El perfil d’aturat és de persones provinents d’ocupacions elementals (30,8%) amb estudis secundaris (73,7%) i majors de 45 anys (51,6%).

Creixent temporalitat en la contractació

Les dades recollides en el segon informe posen de relleu la millora progressiva dels llocs de treball a la comarca. El creixement de l’ocupació durant el trimestre ve donat per l’augment dels assalariats (1,1%), que compensa la caiguda del treball autònom (-0,8%).El pes de la modalitat contractual ha augmentat en relació al segon trimestre passant d’un 87,1% a un 88,0%.

Switch to mobile version