Autor Societat
24 Desembre 2015 a 10:00

La consellera Borràs presenta la Guia sobre la transparència per a partits polítics, sindicats i patronals

El document resumeix les exigències específiques de la llei de transparència

Guia transparència // Imatge cedida per la Generalitat

Guia transparència // Imatge cedida per la Generalitat

La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs ha presentat la Guia sobre la transparència per a partits polítics i organitzacions sindicals i empresarials, una eina de caràcter pràctic per donar a conèixer les obligacions que la llei catalana de transparència preveu per a aquestes entitats i per orientar-les en el seu procés de compliment.

La consellera Borràs ha recalcat que la transparència representa un nou contracte social que va més enllà del Govern o del Parlament i que implica també, entre d’altres actors, a partits, sindicats i patronals.

Meritxell Borràs ha afirmat: “Amb la voluntat de fer que la llei sigui més fàcil d’implementar, des del Govern hem iniciat diverses mesures per explicar-la, donar-la a conèixer i donar pautes sobre el seu compliment i requeriments”. A més, ha dit: “Des de l’Administració de la Generalitat prestem assessorament jurídic i tecnològic a totes les institucions que es veuen afectades per la Llei de Transparència”.

En aquesta línia, la titular de Governació s’ha mostrat convençuda dels beneficis que la implantació de la legislació de transparència proporcionarà a partits polítics i entitats patronals i sindicals, atès que suposa un instrument per la millora de la qualitat de la seva activitat, la rendició de comptes, la prevenció de la corrupció i la recuperació de la confiança de la ciutadania.

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de desembre, està considerada una de les normes més exigents en la matèria i amplia el seu àmbit d’aplicació, entre d’altres subjectes, també als partits polítics i les organitzacions sindicals i empresarials. LaGuia avui presentada respon al compromís del Govern de la Generalitat amb el desenvolupament de la llei i dóna compliment al mandat del Parlament per tal que l’Administració de la Generalitat presti assessorament jurídic i tecnològic a les entitats obligades.

El document, que ha estat elaborat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, s’articula al voltant de vint preguntes que descriuen les obligacions de transparència de partits i associacions sindicals i empresarials.

Entre d’altres punts, la Guia aporta resposta a aspectes determinants com ara: mecanismes per ser un ens transparent, entitats subjectes a la norma, obligacions de transparència, sol·licituds d’accés per part dels ciutadans, informació a difondre, fundacions privades i associacions d’utilitat pública vinculades als partits polítics i dades de caràcter personal.

La Guia finalitza amb un glossari amb la terminologia més important sobre transparència, una relació d’actors clau en l’àmbit, una guia d’autoavaluació i diversos recursos complementaris per aprofundir en el coneixement de la legislació de transparència.

Han acompanyat la consellera en la presentació de la Guia la comissionada per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, Núria Bassols, i el director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern, Xavier Bernadí.

La consellera Meritxell Borràs ha contextualitzat la presentació de la Guia sobre la transparència per a partits polítics i organitzacions sindicals i empresarials en el conjunt d’iniciatives de Govern per tal de divulgar les exigències de la llei entre els diversos actors implicats.

Switch to mobile version