Autor Societat
9 Desembre 2015 a 18:00

La Generalitat aprova un sistema d’etiquetatge verd dels vehicles

Serà un sistema voluntari per incentivar l’ús de vehicles nets

etiquetatge verd

etiquetatge verd

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar a París en el marc de la Cimera del Canvi Climàtic (COP21) que la Generalitat ha creat un sistema d’etiquetatge verd dels vehicles en funció de la contaminació que produeixen.

La Comissió rectora del Pla d’Actuació de Millora de la Qualitat de l’Aire ha aprovat els criteris tècnics per determinar els vehicles nets i la seva certificació de qualitat de l’aire. La certificació s’estableix com una eina voluntària on els propietaris i titulars de vehicles han de tenir accés. Es realitzarà a través de portal EcoviaT, el qual disposa d’un sistema de descomptes en funció del peatge. Els nous criteris ajustaran els descomptes de forma més concreta en funció de les emissions.

Avantatges de les etiquetes

Conèixer el nivell d’emissions del vehicle a través d’una identificació visual facilitarà a les administracions aplicar polítiques de gestió de la mobilitat per la millora de l’aire. Així els municipis podran aplicar bonificacions en els aparcaments per als cotxes considerats més nets o restringir els accessos als més contaminants. Per altra banda, s’incorporarà aquest criteri en la bonificació dels peatges que gestiona la Generalitat.

La classificació dels vehicles

El criteri consta de 2 apartats: un primer per a turismes i furgonetes i un segon per als camions, autocars i autobusos. En ambdós casos la certificació consta de 2 categories pels vehicles nets i 6 per la resta.

Les 8 categories s’estableixen en funció del seu potencial contaminant de l’atmosfera. Cada categoria s’identificarà amb un número i color específic.

Entrada en vigor

El sistema entrarà en vigor el primer trimestre de 2016 per turismes i furgonetes nets. La resta començaran a funcionar a partir del setembre de 2016.

L’objectiu: Reduir les emissions de contaminants locals (NOx i PM10) i de gasos amb efecte d’hivernacle

El trànsit rodat es un element clau en la mobilitat de la nostra societat i és la principal font de contaminació per partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i òxids de nitrogen (NOx). Aquestes partícules fines i els òxids de nitrogen aporten més del 50% del total de les emissions generades. Per aquesta raó s’ha necessitat dissenyar polítiques públiques que orientin a la racionalització de l’ús del parc de vehicles.

El PAMQA2020 conté diverses mesures relacionades amb polítiques d’incentiu per a la renovació del parc de vehicles.

Switch to mobile version