Autor Economia
24 Febrer 2016 a 14:00

Els Indicadors PIMEC de febrer del 2016

Indicadors PIMEC

Indicadors PIMEC

La creació de societats mercantils al gener de 2016 a Catalunya va ser un 34,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 299, un -17,2% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al gener de 2016 va ser de 8.461, un 14,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 3.144, un 3,4% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -28,3% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 236. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -23,4% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.205.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al desembre en relació al mateix període de 2014  un -0,6%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al desembre (+5,5%) en relació al mateix període de 2014.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya al desembre un 3,4% en relació al mateix període de 2014. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al desembre un +4,6% en relació al mateix període de 2014.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2015 un 3,7% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,6% i el consum públic va augmentar un 1,9% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya al segon trimestre de 2015 un 3,4% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 2,9% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al segon trimestre de 2015 un 7,2% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya al segon trimestre de 2015 un 6,6% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al novembre de 2015 en 5.358 milions d’euros, un 6,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 6.543 milions d’euros, un 10,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya al novembre de 2015 en 21.665 milions d’euros, un 8,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 23.505 milions d’euros, un 9,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar al gener en el 0,0% a Catalunya i en el -0,3% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 0,9% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,4%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,4%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al gener en 2.411,8 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,2%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al gener en 12.696,1 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,6%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al gener en 536,7 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,2%. A Espanya es va situar al desembre en 3.149 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,2%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya al gener en 518.100 persones, un -11,1% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al gener en 4.150.800 persones, un -8,3% menys que fa un any.

Switch to mobile version