Autor Societat
23 Febrer 2016 a 18:00

L’impost sobre els habitatges buits s’aplicarà a partir de l’1 de març

L’objectiu és reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar la disposició per a lloguer social

 

Infografia // Imatge cedida per la Generalitat

Infografia // Imatge cedida per la Generalitat

El Govern va aprovar el reglament que desenvolupa la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits. El nou tribut es començarà a recaptar el proper 1 de març amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició per a lloguer social, segons va explicar la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu.

L’impost grava l’incompliment de la funció social de la propietat d’immobles buits com a dret fonamental que figura tant en l’Estatut d’autonomia de Catalunya com en la Constitució espanyola i en la normativa internacional.

D’acord amb això, el fet imposable del tribut afecta les persones jurídiques que mantenen habitatges desocupats de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada. En queden exemptes les entitats del tercer sector de la Xarxa d’habitatges d’inserció, així com les entitats inscrites al registre d’entitats i establiments de serveis socials.

Tampoc s’aplicarà a habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, als habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, als posats a disposició de programes socials d’habitatge o als apartaments turístics.

El nou text també defineix que l’objecte de tributació és el parc d’habitatges de què és titular el contribuent en data 31 de desembre de cada any. També hauran de pagar l’impost les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

L’impost és gradual i es calcularà en funció de la suma total dels metres quadrats de la superfície útil dels immobles afectats. També preveu aplicar una bonificació progressiva d’entre el 10 i el 100% en el cas que el titular dels pisos destini una part del seu parc d’habitatges a lloguer assequible.

Tot i que el tribut no té una voluntat recaptatòria, es preveuen uns ingressos anuals d’uns 8 milions d’euros, que serviran per ampliar la partida destinada a la compra de pisos per a lloguer social.

L’entrada en vigor d’aquest reglament es produirà l’endemà de la seva publicació al DOGC, tenint en compte la necessitat de disposar de la norma abans de l’1 de març de 2016, data en què s’inicia el període de pagament del tribut.

Meritxell Borràs va explicar: “Hem desplegat normes legals per ajudar les famílies, per tenir més habitatges i per penalitzar els habitatges buits”. A més, d’incentivar de forma molt clara que grans tenidors de pisos  posin aquests habitatges a disposició de la gent”.

L’Informe reflecteix que durant l’any anterior es va registrar un augment molt considerable de les famílies beneficiades pels diversos programes socials en matèria de l’Administració catalana i posa en relleu l’impuls del Govern per aprovar noves eines legals per facilitar l’accés a l’habitatge social i desplegar de forma efectiva la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La majoria dels ajuts es va concentrar en prestacions per al pagament del lloguer (38.521), a les quals es van afegir 4.034 ajuts implícits i 2.904 prestacions d’urgència (2.332 per a pagaments de quotes de lloguer o d’hipoteca i 572 per a pagaments destinats a persones desnonades), uns ajuts per afrontar situacions d’urgència i afavorir la permanència de les famílies en el seu habitatge o ajudar a aconseguir-ne un de nou en cas de desnonament.

Per més informació consulteu aquest enllaç

Switch to mobile version