Autor Economia
12 Març 2016 a 16:00

L’IPC disminueix un 0’5% interanual aquest febrer

Valoració IPC

Valoració IPC

L’IPC disminueix un 0,5% interanual a Catalunya al febrer del 2016. Els grups més inflacionistes han estat comunicacions (2,7%) i hotels, cafès i restaurants (1,7%). Contràriament, els decrements més elevats els registren habitatge (−5,1%) i transports (−4,5%).

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 489.

Switch to mobile version