Autor Opinió
5 Març 2016 a 11:00

Passejada reivindicativa en defensa de l’Escola pública

mani edu

Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa es suma a la passejada reivindicativa en defensa de l’Escola pública i el no tancament de línies de P-3 que el proper diumenge tindrà lloc a la nostra ciutat. ICV dona suport al manifest que la Comunicat Educativa de Terrassa farà públic a la Cercavila.

En un context de desigualtats creixents, de noves formes de pobresa volem expressar, novament, que l’educació és un dret fonamental de la ciutadania i què, malgrat tots els entrebancs, retrocessos, lleis i retallades, és encara un dels instruments més a l’abast i més eficaços per combatre les desigualtats d’origen de tots i cadascun dels infants i joves. Les polítiques de l’Estat i de la Generalitat estan posant en perill els millors dels instruments que té un país per assegurar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Iniciativa per Catalunya Verds creu que la davallada demogràfica de la nostra ciutat s’ha de veure com una oportunitat per racionalitzar i reordenar el mapa escolar. Una oportunitat que ha de servir per corregir els desequilibris i el sobredimensionament, que al llarg d’aquets últims anys, han patit alguns centres públics de la ciutat, amb creació de “bolets”, o amb l’increment de concerts educatius. Una oportunitat per reduir les ràtios i fer una aposta clara per la millora de la qualitat educativa i en cap cas repetir el procés que és va produir a inicis dels 90 amb tancament de línies educatives i escoles.

Iniciativa per Catalunya Verds valora l’actual model de zonificació escolar a basat en un criteri fonamental : intentar garantir la proximitat i l’heterogeneïtat socials dins les zones, de manera que es pugui estimular l’heterogeneïtat social dins les escoles. On   la tasca d’informació, orientació, acollida i seguiment de l’escolarització que desenvolupa l’Oficina Municipal d’escolarització ha estat clau. Model que ha volgut aportar proximitat, equitat i coresponsabilitat.

Iniciativa per Catalunya Verds denuncia que la primera i única lectura que fa el Departament d’Ensenyament, l’anterior i l’actual, d’aquesta caiguda de la natalitat sigui una lectura purament d’estalvi, economicista. La primera mesura davant del descens de la natalitat no pot ser el tancament de línies de P-3. L’educació és un assumpte prou important per deixar que es reguli per les lleis del mercat. L’Educació no és una unitat de producció

Iniciativa per Catalunya Verds manifesta la seva indignació per l’incompliment en les construccions de primària i secundaria pendents a la ciutat. Malauradament haurem tingut promocions senceres escolaritzades en equipaments provisionals, tot i que la planificació educativa d’aquesta ciutat ja tenia prevista aquestes construccions en el seu Pla Urbanístic .Tot i les reiterades reivindicacions per part de la comunitat educativa i totes les forces polítiques, avui encara no tenim data d’inici d’obres.

Iniciativa per Catalunya Verds insta al Consell Escolar Municipal a obrir un procés amb la comunitat educativa per abordar, no només la planificació de l’oferta educativa, també la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’èxit educatiu. Aspectes com la distribució equitativa de l’alumnat amb NEE entre tots els centres de la ciutat, incrementar l’oferta de programes de retorn al sistema educatiu, ampliar els Plans educatius d’entorn, revisar l’adscripció dels centres de primària a secundaria, assignació de recursos extraordinaris als centres amb més necessitats, el projecte educatiu de ciutat…. son necessaris replantejar-los.

De la mateixa manera ICV proposa la creació de l’Observatori Municipal de l’equitat educativa per fer el seguiment de l’evolució de les dades de la ciutat des de l’òptica de l’equitat.

ICV de Terrassa fa una crida a la ciutadania terrassenca a participar a la Cercavila en defensa de l’escola pública i per exigir al Govern de la Generalitat més diàleg social, que augmentin els recursos i els pressupostos que han anat retallant durant els darrers anys

Pel dret de totes les famílies a tenir una plaça a l’escola publica en tot l’ensenyament obligatori!!

Comissió Executiva d’ICV Terrassa

Switch to mobile version