Autor Sanitat
22 Abril 2016 a 18:00

El nombre de catalans que accedeixen al Cat@Salut La Meva Salut es multiplica per 10

Gràcies al nou sistema d’accés per mitjà d’un codi d’usuari i contrasenya

Cat@Salut // Imatge del web de TicSalut

Cat@Salut // Imatge del web de TicSalut

Al llarg de l’any 2015, 72.594 catalans van accedir al Cat@Salut La Meva Salut (LMS), l’espai digital de serveis i consulta d’informació clínica que el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) posen a disposició de tota la ciutadania de Catalunya. Amb aquesta xifra es multiplica per 10 el nombre de ciutadans que hi van accedir l’any 2014, que van ser 7.700.

Per tal de facilitar-ne l’accés i posar l’eina més a l’abast de tota la població, l’any 2015 es va incorporar un nou sistema d’accés per mitjà d’un codi d’usuari i una contrasenya, que s’afegien als ja existents amb certificat digital. Aquest sistema es va anar desplegant a tots els centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya i, en aquest moment, qualsevol ciutadà major de 18 anys pot acudir al seu CAP i demanar la tramitació de l’accés. Se’n va iniciar el desplegament el mes de març a la Regió Sanitària Camp de Tarragona per finalitzar-lo durant els mesos d’estiu amb la incorporació dels CAP de la Regió Sanitària Barcelona.
Serveis disponibles
Durant el 2015 es va incorporar a LMS el servei de consulta de la informació personal sobre les llistes d’espera per al processos quirúrgics amb temps d’espera màxim de garantia en què estan inclosos, l’agenda integrada personal per a l’atenció primària i la fase pilot de l’eConsulta, un nou canal de comunicació entre usuaris i professionals per mitjà de LMS, a la ciutat de Barcelona.
En aquest sentit, l’agenda integrada personal ha incorporat darrerament, a més de la informació de l’atenció primària ja disponible l’any passat, la informació de les cites pendents dels ciutadans per a visites de consultes externes i proves diagnòstiques de més de 32 centres hospitalaris de tot Catalunya i es preveu que a finals d’any es completi amb la informació de la resta d’hospitals.
Pel que fa a l’eConsulta, des del març de 2016 se n’està ampliant la prova pilot a 75 CAP també de tot Catalunya (que s’afegeixen als 11 centres de la ciutat de Barcelona que la van iniciar el darrer trimestre de 2015). L’objectiu d’aquest canal és arribar a oferir aquest servei a tots els centres que tenen el sistema eCAP al llarg d’aquest any 2016. A banda de l’Institut Català de la Salut, un nombre creixent d’altres proveïdors d’atenció primària de Catalunya ja disposen d’aquest sistema, cosa que ha de facilitar que enguany la majoria de centres puguin disposar d’aquest servei.
L’eConsulta és una eina de consulta no presencial segura entre el ciutadà i el professional de salut integrada a LMS. Aquesta nova funcionalitat crea un nou canal de comunicació àgil per resoldre necessitats del ciutadà que no requereixin que professional i pacient tinguin una entrevista presencial. És, per tant, una nova forma de comunicació entre ciutadà i professional que s’afegeix als canals de comunicació ja existents. Actualment més de 150 professionals i més de 800 ciutadans estan interactuant en aquesta modalitat de consulta assistencial no presencial.
Aquesta ampliació de serveis s’afegeix als ja disponibles a LMS, com ara la informació del CAP i els professionals de medicina i infermeria assignats, la consulta de diagnòstics, d’informes clínics o resultats de proves i exploracions, el Pla de medicació vigent, el document de voluntats anticipades presentat al Registre departamental o la possibilitat dels ciutadans per demanar dia i hora de visita, sol·licitar el canvi de professional i programar cita per a vacunacions internacionals.
Propers serveis
En els propers mesos també està previst que els ciutadans puguin expressar la seva voluntat de ser donants d’òrgans i teixits per mitjà de La Meva Salut i es posaran en marxa grups de comunitats virtuals per tal que ciutadans i professionals tinguin un espai on poder compartir informació i comunicar-se.
Switch to mobile version