Autor Societat
12 Abril 2016 a 16:00

Elaboren un document de bones pràctiques per activitats esportives de competició en espais naturals

L’objectiu és fer-les compatibles amb els valors naturals

Document bones pràctiques // Imatge cedida per la Generalitat

Document bones pràctiques // Imatge cedida per la Generalitat

Davant l’increment d’activitats físiques esportives, i  especialment, aquelles que tenen caràcter competitiu que es duen a terme en espais naturals, la Diputació de Barcelona i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, han elaborat un document de bones pràctiques per a la seva regulació amb l’objectiu de fer-les compatibles amb els valors naturals d’aquests espais. El document va ser presentat  en un acte celebrat a Barcelona, amb representats d’entitats excursionistes i en el que hi va assistir el diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer.

El document de bones pràctiques és un recull de recomanacions per a les entitats que organitzen aquestes activitats esportives, i al mateix temps, un conjunt de criteris que poden orientar les condicions que s’han dut a terme. El document és un marc de referència per assolir acords més concrets.En els darrers anys, s’han multiplicat les activitats les activitats esportives de competició en espais naturals. Durant l’any 2015, a la Xarxa de Parcs Naturals es van autoritzar més de 450 activitats amb més de 100.000 participants. Aquest mateix any, sota la supervisió de la FEEC, se’n van realitzar 121, tot i que es pot estimar que la quantitat de proves al marge de la Federació que multiplica per tres aquesta xifra.

Aquesta pressió sobre els espais naturals és el que ha motivat la redacció d’aquest document que es fonamenta en l’interès compartit per la Federació d’Entitats Excursionistes i la Diputació de Barcelona per la conservació dels valors naturals i culturals dels espais protegits, amb la voluntat que aquestes activitats serveixin també per posar en valor el seu patrimoni i contribueixin al desenvolupament econòmics d’aquests territoris.

Recomanacions en seguretat, senyalització temporal i neteja

Entre les recomanacions incloses en el document hi ha la limitació del nombre d’activitats i també el nombre de participants en cadascuna, tenint en compte l’època de l’any i les espècies de flora i fauna presents en aquest territori, o també en funció de si les proves són diürnes o nocturnes, tenint en compte que les nocturnes tenen un caràcter excepcional.

De cara a les entitats, el document expressa la necessitat de no fer difusió del recorregut abans de tenir les autoritzacions corresponents, donar a conèixer a tots els participants el document de bones pràctiques i incorporar-lo també al reglament de cada prova.

La senyalització temporal de cada prova es col·locarà, amb caràcter general, 24 hores abans i s’haurà de treure el mateix dia o l’endemà. Així mateix, pel que fa a la neteja, caldrà reduir el volum dels residus generats evitant embolcalls i gots, promovent els dispensadors d’aigua i evitant les ampolles.

Switch to mobile version