Autor Economia
24 Maig 2016 a 16:00

Indicadors PIMEC mes d’abril

Indicadors Pimec abril

Indicadors Pimec abril

La creació de societats mercantils al abril de 2016 a Catalunya va ser un 17.5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 198, un 13,8% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al abril de 2016 va ser de 9.710, un 12,5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 2.009, un 3,4% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -20,1% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 218. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -27,4% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.025.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al abril en relació al mateix període de 2015  un 1,6%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al març (+1,1%) en relació al mateix període de 2015.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya al març un 3,0% en relació al mateix període de 2015. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al març un 3,4% en relació al mateix període de 2015.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2015 un 3,9% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 4% i el consum públic va augmentar un 4,2% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya al quart trimestre de 2015 un 3,5% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2015 un 4,5% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya al quart trimestre de 2015 un 7,0% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al febrer de 2016 en 5.233 milions d’euros, un 4,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 6.448 milions d’euros, un 2,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya al febreer de 2016 en 20.391 milions d’euros, un 2,7% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 22.152 milions d’euros, un 1,2% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar a l’abril en el -0,8% a Catalunya i en el -1,1% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 0,7% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -1,2%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (-0,2%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar a l’abril en 2.495,7 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,9%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al març en 13.074,0  milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,1%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar a l’abril en 544,6  milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,3%. A Espanya es va situar al març en 3.188,7  milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,0%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya a l’abril en 486.100 persones, un -12,1% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al març en 4.011.200  persones, un -7,4% menys que fa un any.

Switch to mobile version