Autor Articles i estudis
15 Maig 2016 a 12:00

Nou abordatge per al diagnòstic i tractament del càncer

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

Hospital del Mar // Imatge Web IMIM

En un treball publicat a la revista Nature Medicine, científics de l’Institut de Recerca Hospital Universitari La Pau (IdiPAZ) de Madrid, de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, en col·laboració amb el Centre d’Epigenètica Funcional de l’Institut Dana Farber (Universitat de Harvard, EUA) han descrit les alteracions en les marques epigenètiques característiques de cada tipus de tumoral. Aquest treball també aporta un important avanç tècnic que consisteix en la descripció del protocol que permet l’estudi de les marques en mostres de pacients oncològics conservades segons el mètode més habitual als hospitals (fixació en formol i conservació en blocs de parafina). La tècnica per a l’estudi d’aquestes marques al llarg de tota la cadena d’ADN és molt sofisticada i s’havia utilitzat en estudis cel·lulars però aquesta és la primera vegada que es demostra la seva aplicació en mostres de pacients.

Cadascuna de les cèl·lules que componen el cos humà alberga en el seu nucli una doble cadena d’ADN d’uns 2 m de llarg. Perquè tan llarga cadena càpiga al microscòpic nucli de cada cèl·lula cal enrotllar en bobines formades per proteïnes histones. Al seu torn, les bobines que s’enrotllen segments d’ADN de poc ús s’empaqueten encara més perquè ocupin el menor espai. Les bobines amb segments més usats es mantenen obertes i accessibles perquè l’ADN sigui desenrotllat fàcilment si cal. El grau d’empaquetament està regulat mitjançant modificacions químiques en les proteïnes que formen les bobines. Aquestes modificacions o marques s’anomenen “epigenètiques” perquè no modifiquen la seqüència d’ADN però sí la seva usabilitat. En la cèl·lula cancerosa, l’empaquetat de les bobines i les seves característiques marques epigenètiques està alterat el que permet que es desenrollen segments d’ADN que codifiquen gens que contribueixen al creixement del tumor. En l’actualitat s’estan desenvolupant nous medicaments antitumorals per corregir aquestes alteracions.

El Dr. Joaquim Bellmunt de l’Hospital del Mar de Barcelona i Director del Bladder Cancer Center de l’Dana Farber Cancer Center, juntament amb la Dra. Paloma Celles investigadora de IdiPAZ i de Dana Farber i primera autora del treball, afirmen que aquestes marques epigenètiques, a més d’aportar una informació molt valuosa per a la compressió de la biologia dels tumors, pot tenir un gran valor clínic. La seva aplicació a l’estudi de mostres de pacients permetria el diagnòstic de tumors d’origen desconegut que hagin perdut les seves característiques histològiques però que puguin ser identificats per la memòria epigenètica que conserven. A més, aquestes marques permetrien identificar els pacients responedors als nous medicaments remodeladors de l’empaquetat d’ADN i que es troben actualment en assaigs clínics.

En aquest treball també han participat els Drs. Marta Mendiola, Emilio Burgos i Jaume Feliu de l’Hospital Universitari La Pau; Dr. Juan Moreno-Ros de l’Hospital Infanta Sofia; els Drs. Víctor Moreno, Héctor Guadalajara i Damián García-Om de la Fundació Jiménez Díaz de Madrid i el Dr. Joaquim Bellmunt de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques de Barcelona, ​​i de Dana Farber Harvard Cancer Center ( EUA).

Switch to mobile version