Autor Societat
5 Maig 2016 a 14:00

Publiquen els resultats del Pla d’Inspecció de Transport per Carreteres

S’han inspeccionat 690 empreses i 34.823 vehicles de transport

Inspeccionar // Imatge del Pixabay

Inspeccionar // Imatge del Pixabay

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat els resultats del Pla d’Inspecció de Transport per Carretera del 2015, que controla el compliment de la normativa en matèria de transport. Aquesta vigilància lluita contra l’intrusisme en la realització d’activitats de transport, vetlla per la millora de la seguretat a les carreteres i també per l’ordenació del mercat del transport gràcies a l’eradicació de comportaments fraudulents.
Durant l’any passat s’han inspeccionat 690 empreses i 34.823 vehicles de transport, dels quals 30.382 són de transports de mercaderies i 4.441 de transport de viatgers. Del total de les inspeccions, 3.395 s’han realitzat a vehicles de transport internacional. Durant el 2015 la Direcció General de Transports i Mobilitat ha incoat un total de 15.293 expedients sancionadors.
50% de les denúncies pels temps de descans
El control del temps de conducció i descans i de tacògraf encapçalen les infraccions comeses en aquest període i sumen prop del 50% de denúncies interposades. Aquesta dada es relaciona de forma directa amb la reducció del temps del transport i la reducció de costos, fet que implica l’increment de la competència deslleial en matèria de transport.
EXPEDIENTS SANCIONADORS INCOATS
Conducció i descans
4.371
Tacògraf
4.135
Excés de pes
2.684
Manca d’autorització
1.940
Mercaderies perilloses
391
Mercaderies peribles
306
Altres
1.466
L’excés de pes als vehicles de transport de mercaderies ha acumulat un total de 1.552 denúncies.  va incorporar un nou control de pes als ports de Barcelona i Tarragona, a banda de les inspeccions rutinàries en diferents punts del territori, un fet que ha incrementat la xifra de vehicles pesants denunciats respecte el 2014. En total s’han incoat 2.684 expedients.
Transport sense autorització
 
D’altra banda, les sancions relacionades amb la manca d’autorització per transportar mercaderies s’eleven fins els 1.790 expedients. En aquesta xifra s’inclou les de les empreses que no van renovar la targeta de transport per l’incompliment d’algun dels requisits. Des de la Direcció General de Transports i Mobilitat s’han inspeccionat 127 empreses que no van visar, és a dir que no van renovar la targeta, durant el 2015 i en total s’han detectat 75 infraccions, de les quals 25 estan relacionades amb la manca d’autorització i 47 amb l’obstrucció a la inspecció dels vehicles.
L’any passat es van inspeccionar un total de 1.308 vehicles de transport escolar i es van incoar 17 expedients  sancionadors en matèria de transports. La reducció respecte el 2014 és de prop del 40%.
Switch to mobile version