Autor Articles i estudis
1 Juliol 2016 a 12:00

La fiscalitat en els regals d’empresa

 

Toquero fiscalidad-regalos-empresa

És un dubte bastant habitual per a l’empresari saber si és o no possible deduir l’IVA suportat en les factures derivat de la despesa dels regals d’empresa, i hem de saber que les condicions generals no ho permeten. L’Agència Tributària és especialment restrictiva amb l’IVA suportat per la compra de béns destinats a regals, no considerant- despesa deduïble , el que es tradueix en assumir un cost extra en funció del tipus impositiu del producte en qüestió, si bé és cert que complint amb determinades situacions les coses canvien i sí estaríem parlant d’una despesa deduïble.

I en quins contextos ens permet la fiscalitat dels regals de empresa deduir l’IVA d’aquesta despesa? Principalment davant dues situacions; en el cas de tractar-se d’objectes publicitaris i en el cas de les mostres.

Tindran consideració d’objectes publicitaris i per tant, ens permetran deduir-nos l’IVA els regals lliurats a un mateix destinatari si el seu cost durant un any no excedeix dels 200 euros i en ells consta imprès el nom o logotip de l’empresa de forma indeleble.

L’IVA suportat també és deduïble en el cas de les mostres. En aquest cas, en els albarans de compra ha de constar que, en efecte, es tracta de productes de mostra. Serà requisit per a deduir aquesta despesa que a la factura de compra consti que aquests productes porten incorporat el nostre logotip.

En tots dos casos podrem deduir-nos l’IVA de la despesa dels regals publicitaris, sempre que estiguin acollits a les consideracions que hem esmentat, i sempre que no superin l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.

Si regalem els productes que la nostra empresa comercialitza si és possible deduir l’IVA , sempre que no tinguin valor comercial , per al que hauríem de justificar mitjançant albarà el lliurament d’aquests productes com a mostra. Si estem regalant productes que no tenen res a veure amb els que ofereix la nostra empresa i volem deduir-nos el seu IVA hem de tenir clar que han de tenir consideració d’objectes publicitaris i no de regals. Per acollir-nos a aquesta deducció aquests han de contenir el logotip de la nostra empresa , de manera inesborrable , i el seu preu no pot ser superior de 200 euros.

La situació és diferent respecte a l’Impost de Societats ; d’aquí, els regals d’empresa són deduïbles si estem davant una despesa que es repeteix al llarg del temps (un aguinaldo que l’empresa regali cada any per Nadal , per exemple ) , passant així de tenir la consideració de liberalitat a despesa deduïble.

Mantenir les bones relacions i tenir cura amb regals als treballadors , clients i proveïdors pot tenir la seva repercussió per a la fiscalitat de la nostra empresa , i és imprescindible conèixer com ens afecta. En Toquero Assessors estem a prop de la seva empresa per acompanyar-lo, assessorar-lo i guiar-lo en tots els seus passos en les seves diferents àrees professionals com ara la comptable , fiscal o laboral. Si encara no ens coneix , contacti amb el nostre equip i descobreixi tot el que podem fer pel seu negoci


Switch to mobile version