Autor Articles i estudis
5 Agost 2016 a 12:00

Claus de la retribució flexible per a empresa i treballadors

jordi toquero

La retribució flexible és un sistema que permet als empleats treure més partit al seu salari, mitjançant el pagament d’una part del mateix en espècie o serveis. La condició és que es tracti de productes o serveis del seu dia a dia. El realment interessant d’aquest tipus de retribució és que implica avantatges fiscals per als treballadors, sense que l’empresa hagi d’augmentar les seves despeses salarials.

La retribució flexible no implica substituir la nòmina d’un empleat per productes en espècie, sinó oferir-li serveis que els interessa adquirir, amb l’al·licient dels avantatges fiscals que atresoren. Cal apuntar que aquesta mai pot ser imposada per l’empresa al tractar-se d’una forma de retribució voluntària amb la qual el treballador ha d’estar d’acord. Vals de menjar en restaurants, assegurances privades de salut o bons de transport són alguns dels productes més demandats en els casos de retribució flexible.

La retribució flexible mai podrà ser superior al 30% de les percepcions salarials del treballador, i formen part de la base de cotització del treballador, de manera que haurem de pagar per elles a la Seguretat Social. L’empresa està pagant un servei que utilitzarà el treballador, oferint aquest servei i no l’import econòmic

I com es gestiona una retribució flexible? És molt senzill; treballador i empresa acorden un pla personalitzat de serveis a contractar el cost, mai superior al 30% del salari, serà descomptat de la seva nòmina. A més, hem de saber que la percepció d’aquestes retribucions ha de constar en el contracte de treball, i que en el càlcul d’indemnització en cas d’acomiadament, la base utilitzada serà la suma de la percepció dinerària més la retribució flexible.

És una opció interessant per a l’empresa, però també per als empleats, perquè aquests pagaments es descompten del salari brut, quedant més baixa la base de cotització i pagant d’aquesta manera menys a Hisenda. A més, el preu dels serveis adquirits és menor al que s’aconsegueix en el mercat perquè aquests estan exempts d’impostos.

Aquest sistema augmenta la motivació dels treballadors permetent adaptar en certa mesura la seva retribució a les seves necessitats personals. Aquests acabaran tenint una major capacitat de decisió sobre la composició de la seva retribució.

Però és també una modalitat favorable per a l’empresa perquè suposa augmentar el salari net de la plantilla sense disparar costos. A més dels estalvis fiscals, acudint a la retribució flexible ens adaptarem a les preferències i necessitats individuals de cada empleat, millorant la nostra capacitat negociadora amb els treballadors i d’aquesta manera traslladant a l’empleat el seu interès per ell, compensant així millor al treballador mentre paguem el mateix per ell.

Existeixen altres limitacions, com que l’assegurança de salut contractat no podrà superar els 500 euros de cost anual, els bons de transport dels 1.500 euros, i els xecs de menjar els 1.980.

Què passa a Espanya?, Aposten les empreses per la retribució flexible? La resposta és afirmativa, tal com assenyala un estudi recent de l’Observatori de la Retribució. Segons aquest informe, més de la meitat de les empreses espanyoles que ofereix beneficis socials als seus treballadors, ho fa a través de plans de retribució flexible. Les empreses que han implantat aquest tipus de remuneració apunten a més que han millorat la seva situació respecte a la seva competència.

Si té dubtes respecte a com implantar un sistema de retribució flexible en la seva empresa, contacti amb info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version