Autor Articles i estudis
12 Agost 2016 a 12:00

Què és el contracte de primera feina jove ?

Toquero contrato-primer-empleo-joven (1)

En aquest post volem centrar-nos en les particularitats de la primera feina jove , un tipus de contracte regulat en la Llei 11/2013 de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. Aquest, continuarà en vigència fins que la taxa d’atur se situï per sota del 15% , i té interessants avantatges per a l’empresa i el treballador.

Què és el contracte de primera ocupació jove ? Es tracta d’un contracte temporal la causa de temporalitat consisteix en l’adquisició d’una primera experiència professional , dirigit a la contractació de joves , especialment per part de pimes i autònoms.

El contracte per primera feina jove únicament es podrà celebrar amb joves desocupats inscrits en l’oficina d’ocupació de menys de trenta anys que no tinguin experiència laboral, o en cas de tenir-la que sigui inferior a tres mesos. En el cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, l’edat màxima s’amplia fins als 35 anys.

La durada del contracte per primera feina jove serà d’entre tres i sis mesos. Aquest període pot variar en funció dels convenis col·lectius, però en cap cas pot superar l’any de durada. A més, aquest contracte s’ha de celebrar a jornada completa o a temps parcial (en aquest cas la jornada ha de ser superior al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable).

A més, per beneficiar-nos d’aquest tipus de contracte per primera feina jove, la nostra empresa no ha d’haver adoptat decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte. I quins són els avantatges per a la nostra empresa de formalitzar un contracte per primera feina jove? El que s’incentiva és la seva transformació en indefinit. Així, els que transformin en indefinits aquests contractes, tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 500 euros a l’any durant tres anys, i de 700 euros si el contracte se celebra amb dones.

Per acollir-nos a aquestes bonificacions, el contracte per primera feina jove haurà de transformar-se en indefinit en el termini mínim de tres mesos des de la seva celebració, això sí, amb una jornada almenys del 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable. A més, hem de saber que per beneficiar-nos d’aquesta bonificació haurem de mantenir el contracte durant almenys dotze mesos, perquè en cas de no ser així estaríem obligats a tornar aquests incentius.

En el moment de comptar amb nous treballadors, és molt convenient per a la nostra empresa considerar totes les bonificacions de les que podem beneficiar en funció dels tipus de contractes a la nostra disposició. I per això, resulta fonamental estar ben assessorats.

En Toquero Assessors estem a prop de la seva empresa per guiar pel que fa a l’assessorament laboral, fiscal i comptable. Contacti amb el nostre equip a  info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version