Autor Economia
10 Agost 2016 a 18:00

S’inicien els tràmits per recuperar l’impost nuclear i adaptar l’impost sobre grans establiments comercials a les recomanacions de la UE

És vol ingressar 55 MEUR anuals

Grans superfícies

Grans superfícies

El Govern va aprovar en dies passats la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, custòdia i dispersió d’elements radiotòxics. L’objectiu d’aquest nou tribut és gravar el risc que suposa per al medi ambient i sobre les persones la producció d’elements radiotòxics i la seva custòdia “mentre no siguin dipositats o neutralitzats en un magatzem de llarga durada”.
Aquesta nova figura impositiva substitueix l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional per considerar que el fet imposable era el mateix que l’impost estatal ja existent. Així doncs, el nou impost no grava la producció d’energia, sinó els riscos mediambientals de la producció, manipulació, transport, custòdia transitòria i emissió d’elements radiotòxics de combustible nuclear. A més, mentre l’impost estatal és genèric i només té voluntat recaptatòria, l’autonòmic és de caràcter mediambiental i finalista, ja que una bona part de la recaptació reverteix en la dinamització econòmica de les zones afectades.
D’altra banda, el Govern també va aprovar la memòria preliminar de la reforma de l’impost sobre grans establiments comercials, per transformar-lo en un tribut estrictament mediambiental. Així, el nou text grava l’impacte ambiental que pot ocasionar l’afluència de vehicles a les grans superfícies comercials, en lloc dels metres quadrats que ocupava l’establiment, com es feia fins ara. D’aquesta manera, el Govern reformula el tribut i l’adapta a les recomanacions europees.
La previsió de recaptació de tots dos impostos es concretarà en els respectius avantprojectes de llei que aprovarà el govern el proper mes de setembre. Això no obstant, la voluntat del Govern és ingressar els 40 milions anuals que preveia l’antic impost nuclear, en el cas de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, custòdia i dispersió d’elements radiotòxics, i mantenir els 15 milions anuals, pel que fa al nou impost sobre grans establiments comercials.
Switch to mobile version