Autor Societat
2 Setembre 2016 a 18:00

Catalunya incrementa un 17% la reutilització d’aigua regenerada

Aquest recurs alternatiu s’ha emprat per a usos

 

L'aigua regenerada és una alternativa sostenible

L’aigua regenerada és una alternativa sostenible

Durant l’any 2015 s’han reutilitzat a Catalunya prop de 30 hectòmetres cúbics d’aigua regenerada, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest cabal suposa un increment del 17% respecte del 2014 (5 hm3 més), i s’ha obtingut sotmetent l’aigua sanejada a les depuradores públiques catalanes a un tractament de regeneració terciari perquè assoleixi els nivells requerits per al seu ús posterior, d’acord amb el Reial Decret 1620/2007.
 L’aigua regenerada s’ha destinat a reg agrícola, de zones urbanes i camps de golf; neteja de carrers; recàrrega d’aqüífers; generació de cabals de manteniment i usos industrials; entre d’altres. D’aquesta manera s’evita extreure del medi els 30 hm3 de consums que es satisfan amb l’aigua regenerada, amb el consegüent benefici mediambiental.
Dels 30 hm3 emprats, 18,6 (el 63%) s’han destinat a usos ambientals; 5,1 (17%) a usos recreatius; prop de 2 (7%) per a usos agrícoles; 3,5 (12%) per a usos industrials; i 0,3 (1%) a usos municipals.

Cal tenir en compte que s’han mantingut, respecte dels anys anteriors, els volums reutilitzats per usos agrícoles, recreatius i municipals, mentre que els volums destinats a usos ambientals s’han incrementat lleugerament.
Creix l’ús industrial de l’aigua regenerada
L’increment més destacat durant el 2015 s’ha obtingut en els usos agrícoles, augmentant la producció d’aigua regenerada del terciari de la depuradora de Vila-seca i Salou (Tarragonès), que ha passat d’una producció d’1,37 hm3 el 2013 i 2,4 hm3 el 2014, a un volum de 3,5 hm3l’any 2015. Aquesta quantitat d’aigua regenerada prové del terciari de la depuradora de Vila-seca/Salou.
A l’aigua depurada, procedent de les depuradores de Tarragona, Vila-seca i Salou, se li aplica un tractament de regeneració i, posteriorment, un altre tractament de doble osmosi per tal d’adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.

Com s’observa en el gràfic, el màxim volum d’aigua regenerada es va assolir en els anys 2007 i 2008, coincidint amb la greu sequera que va afectar a tot el país. En els anys següents, que en general han estat més humits, no ha estat necessària una producció més elevada d’aigua regenerada i l’increment ha estat en els usos industrials, afavorint l’alliberament de recursos que es podran destinar a l’abastament domèstic.
Switch to mobile version