Autor Entitats
8 Novembre 2016 a 18:00

Jordi Gual defensa l’ètica i la responsabilitat corporativa

Com la clau de la gestió empresarial en el segle XXI

Jordi Gual Caixabank

El president de CaixaBank, Jordi Gual, va participar a l’IESE en la commemoració del desè aniversari de la Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu. L’acte, al qual hi van assistir més de 250 alumnes i ex alumnes de l’IESE, investigadors i convidats relacionats amb la gestió del RSC, també va comptar amb les intervencions del professor Antonio Argandoña, titular de la Càtedra, i de Franz Heukamp, director general de l’ IESE.

En el seu discurs, Jordi Gual va defensar la importància de l’ètica i de la responsabilitat corporativa en la gestió empresarial en el segle XXI: “Sense uns comportaments empresarials profundament ètics, no és possible el funcionament harmònic de les economies modernes. En la conducta empresarial, no és suficient amb complir la legalitat”, va assegurar.

Durant la seva intervenció, Gual va destacar el concepte de stakeholder capitalism davant el de shareholder capitalism, que defensa que les empreses han de basar-se en relacions de confiança i compromís, i va assegurar que CaixaBank és un exemple pràctic d’aquest nou paradigma de gestió empresarial: “CaixaBank es basa en una visió i objectius que integren els interessos de tots els stakeholders: clients, accionistes, empleats i el conjunt de la societat”, va afirmar.

També va exposar la fórmula d’aplicar aquesta visió en el futur: “Només una actuació empresarial ètica i responsable sostinguda en el temps construeix i reforça la confiança i el compromís”.

D’altra banda, Jordi Gual ha destacat el valor del treball acadèmic realitzat des de la Càtedra “la Caixa” i ha agraït al seu professor titular i a tot l’equip de l’IESE la dedicació i l’esforç realitzat durant l’última dècada.

Així mateix, el president de l’entitat financera va expressar el seu desig de reforçar la col• laboració amb l’IESE en els propers anys i intensificar la investigació sobre l’aportació del RSC a la gestió empresarial, raó per la qual la Càtedra passarà a anomenar-se Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa.

Una dècada d’investigació sobre RSC amb repercussió internacional

La Càtedra “la Caixa” es va crear l’1 de març del 2006, en un acte a la seu de “la Caixa” a Barcelona. Des de la seva fundació, es va marcar l’objectiu de difondre el coneixement sobre la responsabilitat social empresarial, tant en el seu vessant acadèmic com en la seva aplicació a la direcció d’empreses i la formació de directius. Es tractava d’una de les primeres càtedres d’investigació de la seva especialitat creades a Espanya.

Durant aquests deu anys, la Càtedra promoguda per “la Caixa” i l’IESE ha desenvolupat un intens treball d’investigació amb repercussió en els principals canals de debat del sector, amb la publicació de 32 articles en revistes internacionals i de 53 capítols en obres col• lectives de caràcter científic. Així mateix, la Càtedra ha publicat 32 quaderns propis.

D’altra banda, també s’ha realitzat una important tasca de promoció de la responsabilitat corporativa, mitjançant l’organització periòdica de sessions amb els alumnes de l’IESE, la participació en més d’un centenar de seminaris i congressos de l’ IESE i d’ altres institucions científiques i la programació de conferències divulgatives, de les quals s’han celebrat més de 150. La newsletter de la Càtedra “la Caixa” té registrats actualment més de 1.000 subscriptors.

CaixaBank i el seu compromís amb la responsabilitat corporativa

La responsabilitat corporativa és fonamental per a CaixaBank. El primer repte del Pla Estratègic 2015-2018 de l’entitat estableix com a objectiu ser el millor banc en qualitat i reputació.

Per aquest motiu, CaixaBank aspira a diferenciar-se com a paradigma de banca responsable i compromesa amb els seus clients i la societat. L’entitat, a més, s’ha marcat com a objectiu ser un referent en bon govern corporatiu, des de l’atenció a l’inversor minoritari fins a la cultura de control en tots els processos.

CaixaBank està reconeguda com un dels bancs més sostenibles del món segons el Dow Jones Sustainability Index. Així mateix, el 2016, ha estat premiada per Euromoney com a “Millor Banca Responsable d’Europa”.

Switch to mobile version