Autor Economia
10 Desembre 2016 a 15:00

La Cecot es mostra crítica amb el nou Govern espanyol

Davant la línia de la política fiscal i financera

cecot rius

El Consell de Ministres de divendres passat va aprovar el Reial Decret LLEI pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social per poder assolir l’objectiu de dèficit per a 2017. Segons el Govern, aquest paquet, al costat de les mesures contra el frau, recaptaran en total fins a set mil milions d’èuros més a l’any.

La lectura de la patronal catalana és que el Govern treballa per a la sostenibilitat a curt termini de les estructures de l’Estat i que oblida l’economia real que és la principal generadora d’ingressos fiscals i de cotitzacions a la Seguretat Social.

“La nostra primera reacció, sense conèixer encara en detall el redactat final ni el desenvolupament de les normes posteriors, és que el Govern torna a generar més càrregues i incrementar exigències sobre el teixit empresarial; s’està augmentant la pressió fiscal malgrat l’excessiva imposició que ja suporten “, afirma Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot i afegeix,” des de la Cecot entenem que no és senzill però el Govern hauria de trobar l’equilibri entre el legítim control sobre el frau i l’excessiva càrrega de gestió per a les empreses “. L’excés de control dificulta la gestió diària de les empreses primant el control administratiu sobre l’incentiu de la pròpia activitat.

Entre les mesures aprovades hi ha algunes d’especial incidència sobre les pimes:

·          La que més impacte i trastorn generarà entre les pimes és la implantació del Sistema d’Informació Integrada a partir l’1 de juliol del 2017 ja que suposa registrar totes les factures emeses i rebudes amb un màxim de 4 dies en un sistema on-line amb Hisenda. És a dir, que els llibres de registre d’IVA s’ompliran en línia i en un termini màxim de 4 dies hàbils per a totes les empreses que presenten l’IVA mensualment, impactant sobre les grans però també sobre moltes petites empreses que necessiten poder recuperar l’IVA cada mes perquè són exportadores. “Aquesta és una mesura que havia anat anunciant amb anterioritat però que s’ha anat retardant per la impossibilitat de legislar sobre la casuística de l’activitat empresarial”, valora Rius, “i ara tornen a proposar-la amb tan sols a 6 mesos vista”.

·          Les mesures relatives a l’Impost de Societats limiten les deduccions a l’exempció per dividends; a la reversió dels deterioraments de valor de participacions ia la limitació a la compensació de bases imposables negatives. Aquesta mesura, malgrat estar més encaminada a les grans empreses, és un símptoma de com s’està primant la recaptació, obligant a pagar per conceptes que econòmicament són insostenibles.

Segons el Ministeri d’Hisenda, la quantia de recaptació prevista serà de 4.650 milions d’euros addicionals. “Que limitin la compensació de pèrdues suposa restar recursos d’empreses quan amb els beneficis les empreses encara s’estan refent de situacions deficitàries d’anys anteriors, i el fet de no aplicar deduccions per doble imposició vol dir justament això, pagar parcialment dues vegades pels mateixos beneficis “.

·          S’elimina la possibilitat de sol·licitar ajornaments d’IVA a no ser que es pugui demostrar que no s’ha cobrat aquest IVA. Per Rius “encara desconeixem com es va a instrumentalitzar però el que intuïm amb seguretat és una situació francament difícil per a les empreses”. Des de la Cecot es considera que la mesura té una part lògica ja que l’impost repercutit no és un ingrés de l’empresa, sinó que actua com a intermediària, com a recaptadora d’impostos. Però es fa difícil poder acreditar aquesta circumstància alhora que també ingressen impostos que després no cobren i que necessiten un impagament de dos anys per poder recuperar. Tampoc es podran ajornar els deutes que provinguin de plets que s’hagin perdut amb Hisenda.

“En resum”, conclou Rius, “que ens trobem amb més pressió fiscal a les empreses, amb més càrrega administrativa que afecta la productivitat i amb un Govern que torna a veure en l’empresa una font de finançament d’ingressos fiscals i no com l’element de reactivació econòmica del país “.

Switch to mobile version