Autor Economia
29 Gener 2017 a 10:00

Banc Sabadell guanya 710,4 milions d’euros

Resultats del 2016

Banc Sabadell // Imatge cedida per Banc Sabadell

Banc Sabadell // Imatge cedida per Banc Sabadell

El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici de 2016 amb un benefici net atribuït de 710,4 milions d’euros, un 0,3% més que el 2015, i un marge d’interessos de 3.837,8 milions d’euros, fet que suposa un increment del 19,8% davant del passat exercici. Sense TSB, el marge d’interessos també millora, ho fa en un 4,6% fins als 2.786,9 milions d’euros.

Els resultats de Banc Sabadell mostren la fortalesa dels seus beneficis i de la generació estable de marge d’interessos, en un entorn de tipus baixos i després de realitzar dotacions extraordinàries que inclouen l’impacte de les clàusules sòl. Els ingressos del negoci core del banc (marge d’interessos i comissions) es mantenen forts i els costos recurrents es redueixen, tant a Espanya como al Regne Unit.

L’activitat comercial al llarg de l’any s’ha comportat satisfactòriament en un entorn d’elevada competència, i la reducció d’actius problemàtics ha superat àmpliament les expectatives i continua executant-se amb èxit. La posició de capital a tancament de 2016 és forta: CET1 fully loaded del 12,0%.

La morositat segueix reduint-se en l’últim trimestre de l’any i se situa en el 6,14% (7,72% sense considerar-hi TSB) a 31 de desembre de 2016, des del 7,79% de tancament de 2015 i del 6,60% del tercer trimestre. El desembre de 2013, a l’inici del pla estratègic TRIple, el rati de morositat se situava en el 13,6%, per la qual cosa s’ha reduït a més de la meitat. Només en els últims 12 mesos ha caigut 165 punts bàsics. La cobertura dels dubtosos se situa en el 51,55% (51,53% sense considerar-hi TSB) i s’incrementa la cobertura dels actius problemàtics, que se situa en el 49,6%, des del 48,3% del tancament del tercer trimestre. Les cobertures per deteriorament inclouen 410 milions d’euros per possibles desenllaços a contingències per les clàusules terra. Sense considerar aquest import, les cobertures de dubtosos i actius problemàtics del Grup se situen en el 47,3% i 47,4%, respectivament, a desembre 2016.

L’evacuació d’actius problemàtics se situa molt per sobre dels objectius del pla estratègic amb una reducció de 7.411 milions d’euros en els tres últims anys i l’estratègia de venda accelerada d’actius continua executant-se amb èxit. El 2016, es marca un altre rècord de reducció d’actius problemàtics, en 2.961 milions d’euros, i 648 milions d’euros el quart trimestre. D’aquests últims, 575 milions d’euros corresponen a riscos dubtosos i 73 milions d’euros a actius adjudicats. A desembre de 2016, el saldo d’actius problemàtics se situa en 18.617,1 milions d’euros i el saldo de riscos dubtosos en 9.582,5 milions d’euros.

Banc Sabadell tanca l’any amb una posició de capital forta. El CET1 fully loaded se situa en el 12,0% davant de l’11,4% de tancament de 2015, i molt per damunt de les exigències reguladores.

Les dotacions a insolvències i altres deterioraments, que inclouen l’impacte de les clàusules sòl, pugen a 1.427,1 milions d’euros (1.399,0 milions d’euros sense considerar-hi TSB) a tancament de l’exercici 2016 davant dels 2.333,2 milions d’euros en l’exercici precedent, representant una reducció a nivell del grup del -38,8% (-40,0% sense considerar-hi TSB).

Fortalesa del negoci core i despeses a la baixa

El marge de clients tanca 2016 en el 2,69%, el 2,59% sense TSB, per la qual cosa es manté estable comparat amb el 2015. Les comissions reflecteixen un creixement interanual del 5,6% (1,4% sense considerar-hi TSB) fins als 1.148,6 milions d’euros al tancament d’exercici de 2016. Tant interanual com intertrimestralment destaca el bon comportament de les comissions de gestió d’actius.

Els costos recurrents del grup s’han reduït al llarg de l’últim trimestre, tant a Espanya com al Regne Unit, un 1,9% fins als 634,5 milions d’euros. A tancament d’any, les despeses d’explotació se situen en 2.663,3 milions d’euros, dels quals 87,1 milions d’euros corresponen a conceptes no recurrents. Excloent-ne TSB, les despeses d’explotació se situen en 1.816,7 milions d’euros, dels quals 49,3 milions d’euros corresponen a conceptes no recurrents.

Switch to mobile version