Autor Societat
10 Gener 2017 a 18:00

l’ARC i ECOEMBES fomentaran l’ecodisseny i la prevenció de residus d’envasos i embalatges

Es constituirà una comissió de seguiment

Pacte ARC ECOEMBES

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i el conseller delegat d’Ecoembalajes España SA (ECOEMBES), Oscar Martín, han signat un acord voluntari de col·laboració per fomentar l’ecodisseny i la prevenció de residus d’envasos i embalatges.
Entre d’altres, l’acord vol millorar la consciència dels ciutadans i altres agents públics i privats sobre la necessitat de reduir la generació de residus d’envasos. A més, l’acord vol incidir en la necessitat d’ecodissenyar els envasos i sistemes d’envasat per part dels professionals i empreses fabricants d’envasos i envasadores per reduir-ne la generació i facilitar la seva reutilització i/o reciclatge.
Per això, es preveu treballar per millorar les dades disponibles sobre la prevenció de la generació de residus d’envasos i fomentar la innovació i el coneixement de la reciclabilitat dels envasos i de la utilització de materials reciclats en la producció d’envasos als diferents agents de la cadena de valor de l’envàs.
L’ARC i ECOEMBES han col·laborat en aquests temes en els darrers anys, en projectes com la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’European Clean Up Day o projectes pilot d’ecodisseny d’envasos en sectors concrets com és el del menjar ràpid.
Comissió de seguiment
Amb la finalitat de determinar i supervisar els acords específics a desenvolupar cada any, es constituirà una comissió de seguiment formada per dos representats de cadascuna de les entitats signants. Aquest òrgan, de caràcter operatiu, es reunirà com a mínim dues vegades a l’any. Una per fer balanç dels projectes executats l’any anterior i per llençar els projectes aprovats per l’any en curs; i, una segona, per fer el seguiment dels projectes en marxa i per definir els projectes del següent any i treballar en la identificació de proveïdors i pressupostos associats a cada projecte.
En relació a aquestes tasques, s’elaborarà un full de ruta anual, on constarà la descripció de cada acció a desenvolupar conjuntament com a conseqüència dels acords presos i l’aportació econòmica d’ECOEMBES a cada acció. També s’elaborarà un balanç anual de la col·laboració ja efectuada, on constarà la descripció de les accions desenvolupades i el balanç final amb l’aportació d’ambdues parts.
La prevenció de residus i l’ecodisseny, eixos bàsics
 
La prevenció de residus és la primera prioritat en la jerarquia europea de la gestió de residus. En aquest sentit l’Agència de Residus de Catalunya treballa d’acord amb el nou programa de gestió de residus i recursos – PRECAT20 – actualment en fase d’aprovació, per tal que s’avanci en l’àmbit de la prevenció dels residus i l’ecodisseny dels productes.
D’altra banda el Govern va aprovar al 2015 l’Estratègia d’Impuls a l’economia verda i a l’economia circular, eina que promou la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat, crear ocupació i reduir els riscos ambientals. Al 2015 també es va aprovar l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny, que pretén assolir l’objectiu d’una economia competitiva i sostenible en el temps aprofitant les eines i instruments que ens permetin generar productes i serveis de qualitat, eficients, adequats per al seu ús, ambientalment correctes i socialment responsables. L’ecodisseny incorpora criteris ambientals per assolir productes més sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum menor de recursos i de matèries primeres.
Switch to mobile version