Autor Economia
15 Febrer 2017 a 15:00

El dèficit provisional de la Generalitat pel 2016 en el 0,9% del PIB

Des del 2010, s’ha reduit prop d’un 80%

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras

El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda preveu que el dèficit de l’any 2016 es situï en 1.906 M€, quantitat equivalent a un 0,9% del seu PIB. Segons les primeres estimacions del departament, i a l’espera que la Intervenció General de l’Estat (IGAE) faci públiques les dades de tancament oficials, la Generalitat ha reduït el seu dèficit en 3.973 M€ (1,98 punts del PIB) en un any.
En termes homogenis, és a dir, sense comptabilitzar les associacions publico-privades que es van introduir en el perímetre SEC (Sistema Europeu de Comptes) l’any 2015, la reducció és de 2.025 M€ (1,03 punts del PIB). En els darrers sis anys, la Generalitat de Catalunya ha assolit una rebaixa del dèficit de prop del 80%, passant d’un màxim del 4,48% el 2010 (9.100 M€) a l’actual 0,9% (1.906 M€).
La Intervenció General de la Generalitat ha fet aquest càlcul a partir de les primeres dades provisionals de tancament de 2016, si bé el càlcul definitiu el farà la IGAE el mes de maig del 2017.
Increment dels ingressos
El dèficit en termes de comptabilitat nacional és el resultat de tres variables: ingressos no financers, despeses no financeres i els ajustos SEC per passar de comptabilitat pressupostària a comptabilitat nacional.
La reducció del dèficit assolida l’any 2016 s’explica majoritàriament per un increment de 2.156 M€ en els ingressos no financers, gràcies sobretot a l’augment dels recursos del model de finançament respecte al 2015, i més concretament, als ingressos corresponents a la liquidació de l’any 2014. Pel que fa als ingressos tributaris, destaca la millora de la recaptació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que puja un 12,1% (178 milions més que el 2015), i l’increment del 7,3% en la recaptació de l’impost sobre el Patrimoni (34 milions més).
Les despeses meritades han augmentat un 1,8% respecte al 2015 (422 M€), degut sobretot a una major despesa de personal per l’increment retributiu de l’1% als treballadors públics, l’augment de personal docent per l’evolució del nombre d’alumnes i l’augment del personal de l’àmbit sanitari. Les despeses en salut també pugen per la major activitat dels serveis sanitaris, les despeses de farmàcia i les despeses en vacunes per l’ampliació del calendari oficial de vacunació.
Pel que fa a l’evolució dels ajustos SEC, en 2016 es produeix una millora respecte al 2015 per la neutralització de l’impacte de les associacions publico-privades del 2015 i la millora del resultat de les empreses.

 

Switch to mobile version