Autor Sanitat
15 Febrer 2017 a 18:00

El SEM reuneix 750 professionals de les urgències i emergències

Entorn a les innovacions en el tractament del malalt traumàtic

sem

El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha organitzat avui una jornada d’actualització en l’atenció al malalt traumàtic que ha aplegat a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 750 professionals del món de les urgències i emergències. Dins aquesta sessió de formació, s’ha presentat un nou procediment de la transferència del malalt traumàtic.

Hi ha diversos moments crítics en l’atenció inicial d’aquets malalts, que en ocasions presenten afectacions en la columna vertebral, on el risc que les seves lesions s’agreugin és alt. Un d’aquests moments és quan es realitza la transferència, és a dir, el canvi dels dispositius del SEM als de l’hospital.
En el nou procediment es concreten les tècniques i l’actuació d’una manera sistemàtica i coordinada a l’hora de transferir al pacient traumàtic, així com la comunicació verbal entre els professionals del SEM i de l’hospital, el que millora l’atenció a aquesta tipologia de pacients.
En l’elaboració d’aquest protocol han participat l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital del Mar, l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital de Bellvitge, el que permetrà que els professionals del SEM i els dels hospitals treballin de manera conjunta, coordinada i consensuada i serà d’aplicació a tots els hospitals de Catalunya, donat que passarà a formar part del Codi PPT (Pacient Politraumàtic).
La jornada s’ha dividit en diverses temàtiques partint de les darreres recomanacions davant la sospita de lesió medul·lar aguda traumàtica (LMAT), passant per l’actuació inicial al malalt traumàtic amb alteració de l’estat hemodinàmic, amb la presentació de les noves tendències en l’estabilització del xoc. S’han revisat els criteris de mobilització-immobilització del malalt traumàtic i s’ha presentat també un manual realitzat entre professionals de Vall d’Hebron, del Parc Taulí i del SEM, sobre les mobilitzacions i les immobilitzacions en l’atenció inicial al trauma pediàtric, un manual molt específic per la cura dels més petits.
nats van ser accidents de trànsit deguts a col·lisions o atropellaments, i un 24% dels traumatismes es van produir per precipitacions.
Els traumatismes i el Codi PPT
Els accidents de trànsit, les caigudes d’alçada, o les agressions són exemples de causes de traumatismes. En l’actualitat, aquesta és la primera causa de mortalitat en menors de 40 anys i un nombre altíssim de persones resten amb lesions de per vida.
Al 2015, el SEM va activar el codi PPT en 8.744 ocasions. La franja d’edat més afectada se situa entre els 16 i els 60 anys. De tots els casos enregistrats en adults (8.101 casos), un 5% van ser crítics (448) i un 10% molt greus (878). En la major part dels casos, un 78%, es va tractar de pacients amb lesions potencialment greus (6.820) i un 7% van ser afectats amb patologies menys greus (598).
Pel que fa a la causa, el 60% dels traumatismes no intencionats van ser accidents de trànsit deguts a col·lisions o atropellaments, i un 24% dels traumatismes es van produir per precipitacions.
Switch to mobile version