Autor Articles i estudis
12 Febrer 2017 a 12:00

La contaminació procedent del trànsit disminueix la capacitat d’atenció dels nens a curt termini

upf isglobal

Amb independència dels efectes que la contaminació atmosfèrica té sobre el desenvolupament neurològic a llarg termini, un equip d’investigadors de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha demostrat que aquesta també té conseqüències a curt termini. Un estudi publicat a la revista Epidemiology mostra que els nivells diaris de diòxid de nitrogen (NO2) i carboni elemental (o carboni negre), dos dels contaminants associats al trànsit, produeixen fluctuacions en la funció de l’atenció en nens i nenes.

El punt de partida d’aquest estudi era un treball anterior que havia establert una associació entre l’exposició de nens a la contaminació atmosfèrica procedent del trànsit i el desenvolupament de la funció de l’atenció i la memòria de treball a llarg termini. Amb l’objectiu de seguir aprofundint en el coneixement sobre els efectes de la contaminació procedent del trànsit en el desenvolupament neurològic dels menors, en aquesta ocasió van plantejar un estudi de seguiment a vora 2.700 nens de gairebé 300 aules de 39 col·legis de la ciutat de Barcelona.

Al llarg d’un any, els científics van realitzar quatre visites als escolars, en les quals van avaluar per mitjà de tests per ordinador quatre dominis diferents dels processos d’atenció. Les dades obtingudes a través d’aquestes proves es van creuar amb mesuraments diaris dels nivells de NO2 i carboni elemental tant en l’exterior com a l’interior de les aules.

L’anàlisi dels resultats mostra que els increments en els nivells ambientals dels contaminants procedents del trànsit estan associats amb una disminució en tots els processos d’atenció dins de les aules. Més concretament, els dies en què els nens i nenes estaven exposats a majors nivells de contaminació van mostrar un retard equivalent a més d’un mes en la millora natural de la velocitat de resposta que caldria esperar com a conseqüència del desenvolupament amb l’edat.

“La resposta dels nens i nenes va ser més lenta i menys consistent en els dies amb nivells més alts de contaminació atmosfèrica relacionada amb el tràfic en l’ambient. Desconeixem quin impacte pot tenir en els processos d’aprenentatge, però encara que l’efecte estimat va ser modest a nivell individual, quan s’extrapola aquest tipus d’exposicions comunes amb efectes petits en la funció cognitiva a nivell poblacional, l’impacte és important”, explica Jordi Sunyer, investigador d’ISGlobal i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). “Estem davant una evidència més sobre la necessitat d’evitar la contaminació atmosfèrica a l’entorn dels centres escolars, i molt especialment la provinent dels vehicles dièsel”, conclou el primer autor de l’estudi.

Article de referència: Sunyer J, Suades-González E, García-Esteban R, Rivas I, Pujol J, Alvarez-Pedrerol M, Forns J, Querol X, Basagaña X. Traffic-related air pollution and attention in primary school children: short-term association. Epidemiology. 2016 Nov 29

Switch to mobile version