Autor Societat
19 Febrer 2017 a 15:00

Prop de 20.000 joves inscrits al programa de Garantia Juvenil ja estan treballant

S’han inscrit 55.803 joves a Catalunya

garantia social dolors bassa

Un total de 19.940 persones joves inscrites al programa europeu Garantia Juvenil ja estan treballant i donades d’alta a la Seguretat Social. Fins ara, 55.803 joves s’han inscrit a Catalunya a la Garantia Juvenil, dels que 43.259 han participat en alguna actuació del SOC. La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la Unió Europea contra l’atur juvenil.
Aquestes xifres les ha donat a conèixer la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, qui, amb la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha presentat el balanç de Garantia Juvenil amb el responsable del Programa a Catalunya, Jesús Quiroga. Durant la presentació la consellera Bassa ha afirmat que “el 76% dels joves inscrits a la Garantia Juvenil a Catalunya han participat de la Cartera de Serveis. Durant aquests dos anys s’ha aconseguit que la garantí Juvenil esdevingui un referent com a generador d’oportunitats”. Bassa fa afegit que “tot i que el Pla d’Ocupació Juvenil, com mostren les dades, ha tingut en compte els diferents perfils de joves que hi ha a Catalunya, l’atenció, activació i preparació d’aquells joves més vulnerables, amb baix nivell formatiu ha estat la màxima prioritat del Govern”.
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha assegurat que “els resultats del programa són encara més rellevants si tenim en compte les dificultats que han tingut els joves per inscriure’s al registre de la garantia Juvenil fins tot just fa un mes, tant per la dificultat de complir gran part dels requisits com per la complexitat d’ús de l’aplicatiu de registre”.
La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la Unió Europea contra l’atur juvenil, dotat amb 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats membres segons les necessitats de cada mercat laboral. Catalunya compta amb 241 milions d’euros fins l’any 2020, entre fons propis i del Fons Social Europeu.
Els joves beneficiaris, que han de ser menors de 30 anys inscrits al programa que compleixin els requisits, tenen el compromís de la Generalitat de rebre ofertes de formació, feina, pràctiques laborals o emprenedoria, en un termini de quatre mesos des que van acabar la formació o van començar el període d’atur.
Els serveis oferts als joves es divideixen en tres grups en funció dels objectius: activar les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació; reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col·lectiu; i incrementar l’emprenedoria dels joves en els sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral.
Catalunya, líder en l’execució de la Garantia Juvenil
Malgrat els entrebancs del Govern central per facilitar l’accés i inscripció de les persones joves a la Garantia Juvenil, la Generalitat de Catalunya, a través del SOC, ha desenvolupat sistema propi que ha permès Catalunya començar les actuacions abans que enlloc de l’Estat i deixant enrere el Registre únic del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Les actuacions desenvolupades han ofert diferents serveis d’activació i orientació, formació, experiència professional, i acompanyament segons el perfil del jove.
Un cop inscrits, el joves han rebut a les oficines de Treball i a la Xarxa d’impulsors/es un diagnòstic que ha permès derivar-los a les polítiques que més s’adequaven a les seves necessitats.
Principals actuacions Garantia Juvenil
 • Accions d’orientació i suport a la cerca de feina: Més de 13.000 joves han participat en accions tant individuals com grupals d’orientació per definir el seu objectiu professional i han rebut suport als seus processos de cerca de feina.
 • Programes de segona oportunitat: Més de 5.700 joves, entre Programes Formació i Inserció del Departament d’Ensenyament i Noves Oportunitats, s’han beneficiat d’aquests programes adreçats a joves, pertanyents a col·lectius més vulnerables,  que no han assolit l’Educació Secundària Obligatòria. Els joves han comptat amb tutorització i treballat competències bàsiques i transversals
 • Formació professionalitzadora: 9.265 joves han participat en aquest tipus de programes que els ha permès escollir formació professionalitzadora d’acord amb els seus interessos, assolint els coneixements teòrics i posant-los en pràctica en empreses, on fins i tot han pogut ser contractats. Cal destacar la formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Idiomes, o l’adaptada a les necessitats d’empreses tecnològiques de Catalunya.
 • Programes integrals que combinen orientació, formació i empresa, especialment adaptats als joves: 9.700 joves han participat en programes com Joves per l’Ocupació, dispositius especials de Barris i programes Integrals Catalunya que combinen orientació, formació i experiència en empresa per aconseguir una inserció  laboral de qualitat.
 • Programes amb contractació laboral: Més de 4.300 joves, majoritàriament formats, han pogut tenir la seva primera experiència laboral mitjançant  plans d’Ocupació, el programa Fem Ocupació o el programa d’Experiència Professionals que faciliten una contractació laboral mínima de 6 mesos.
 • Actuacions per joves amb diversitat funcional:  Més de 660 joves amb discapacitat han estat contractats en centres especials de Treball. I altres joves amb diversitat funcional han participat en programes que per la seva flexibilitat permeten l’adaptació a aquests perfils.
 • Actuacions d’Emprenedoria, economia social i creació d’empreses: Més de4.000 joves han rebut suport per dur a terme la seva idea de negoci mitjançant assessorament i acompanyament en la creació d’empreses. D’aquests, 400 han rebut una subvenció de fins a 9.080 euros per posar en marxa l’empresa o contractar un treballador/a jove.
 • Programa Singulars: Més de 2.530 joves van fer realitat l’any actuacions innovadores, creatives i  diferents, ja sigui pel sector en el que es duien a terme, per les combinacions de les actuacions, o per les metodologies utilitzades.
 
Perfil dels joves de la Garantia Juvenil a Catalunya
 • 58% són homes i el 42%, dones.
 • 51% té entre 25 i 30 anys; 31%, entre 19 i 24; i 18% entre 16 i 18.
 • 62% té l’ESO o menys; 20%, FP Grau Superior/Universitat; i 18%, Grau mig o Batxillerat.
 • 66% viu a Barcelona; 15%, a Tarragona; 12% a Girona, i 7% a Lleida.
 • 92% té nacionalitat espanyola; 8% estrangers (117 països).
Switch to mobile version