Autor Societat
7 Abril 2017 a 10:00

284.374 catalans resideixen a l’estranger

A 1 de gener de 2017

catalans a l'estranger

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l’estranger és de 284.374 persones a 1 de gener de 2017, xifra que representa un increment del 7,7% respecte a un any enrere. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre d’inscrits ha augmentat a totes les comarques, però destaquen Osona (17,4%), el Vallès Oriental (14,6%), la Garrotxa (12,5%) i el Solsonès (12,3%).
El Padró d’habitants residents a l’estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l’estranger, que tenen la nacionalitat espanyola (tant si és l’única nacionalitat que tenen com si no), i l’últim municipi al qual han estat inscrits és de Catalunya.
En el període 2009-2017 gairebé s’ha duplicat el nombre de persones que resideixen a l’estranger: ha passat de 144.002 persones el 2009 a 284.374 el 2017. El principal motiu és el fort augment del grup de nascuts a l’estranger, ja que el nombre de nascuts a Catalunya i a la resta d’Espanya ha augmentat més moderadament.
Més de la meitat dels inscrits a les oficines consulars són nascuts a l’estranger (61,1%), el 33,9% són nascuts a Catalunya i el 4,8%, a la resta de l’Estat. El pes dels nascuts a l’estranger, a 1 de gener de 2017, és molt superior al que hi havia l’any 2009 (49,9%), que és el primer any en què es disposava de dades. En canvi, el pes dels nascuts a Catalunya s’ha reduït en comparació amb el 2009, quan representaven el 41,3% del total d’inscrits.

El lloc de naixement dels residents a l’estranger mostra pautes molt diferents tenint en compte el continent de residència. La població nascuda a Catalunya (96.379 persones) resideix fonamentalment a Europa, on es concentra el 61,2%, mentre que la nascuda a l’estranger (173.773 persones) resideix majoritàriament a Amèrica, on es concentra el 60,2% de les persones de nacionalitat espanyola nascudes a l’estranger.

Switch to mobile version