Autor Economia
2 Abril 2017 a 15:00

Banc de Sabadell tanca 2016 amb uns beneficis nets de 710,4 meurs

Els accionistes cobraran 0,05 euros per acció

Banc Sabadell juanta accionistes 2016

La Junta General d’Accionistes de Banc Sabadell, reunida dijous amb caràcter ordinari a Fira de Sabadell i amb el 63,9% del capital social, entre accionistes assistents i representats, ha aprovat majoritàriament la gestió i els resultats del 135è exercici social de l’entitat i ha donat així mateix la conformitat a la proposta de distribució dels beneficis obtinguts en l’exercici de 2016, el qual es va tancar amb uns resultats nets de 710,4 milions d’euros.

La Junta ha acordat destinar 279,7 milions d’euros a la retribució de l’accionista per un import de 0,05 euros per acció. D’aquesta quantitat, 0,02 euros ja es van abonar el passat mes de desembre i els 0,03 euros restants, es materialitzaran el proper 7 d’abril.En l’ordre del dia, s’ha aprovat el nomenament d’Anthony Frank Elliot Ball com a nou conseller independent de l’entitat. En la mateixa línia, s’ha ratificat el nomenament de Manuel Valls i s’ha reelegit Maria Teresa García-Milà Lloveras, tots dos com a consellers independents. També s’ha aprovat la reelecció de José Luis Negro com a conseller executiu.

En la seva intervenció, el president, Josep Oliu, ha fet un balanç del que ha significat el Pla Triple 2014-2016 per a l’entitat. Ha qualificat la seva aportació de “molt positiva”, destacant els avenços dels seus tres eixos bàsics: rendibilitat, transformació -tant en el balanç com en l’àmbit comercial-i internacionalització. OIiu ha subratllat que en tres anys el banc ha duplicat el seu marge d’interessos, ha reduït el saldo de dubtosos i el d’actius problemàtics per sobre del previst, ha augmentat la seva presència a l’exterior, subratllant que el 32% del crèdit viu de l’entitat ja se situa fora d’Espanya, i s’ha erigit en líder en qualitat de servei, encapçalant el rànquing de Net Promotor Score (NPS) en grans empreses i pimes, gràcies a “incorporar noves formes de relació amb el client, a la nostra cultura de proximitat i a la inversió en tecnologia “.

Josep Oliu ha definit aquests tres anys del Pla Triple com “decisius per situar el banc en una bona posició de competitivitat en relació amb la resta de grans bancs espanyols i amb un projecte de creació de valor de futur en els tres eixos geogràfics que hem definit: Espanya, Regne Unit i Mèxic”.

Sobre el passat exercici, el president ha recordat que s’ha caracteritzat  per un clima econòmic més favorable i per l’aparició de fenòmens d’índole polític que han omplert el món econòmic d’incertesa i volatilitat en els mercats financers. Malgrat aquest entorn econòmic, Banc Sabadell, ha recalcat Oliu, va tancar 2016 amb una posició de capital sòlida, amb una ràtio Common Equity Tier 1 del 12%, molt per sobre dels estàndards exigits per les autoritats reguladores.

Referent al present exercici, el principal directiu de l’entitat ha explicat que “el 2017 és un any de transició que té com a repte prioritari culminar la migració de la franquícia britànica TSB cap a la nova plataforma tecnològica del banc, així com defensar la rendibilitat mitjançant la millora de l’eficiència i la reducció progressiva d’actius improductius”. Oliu ha assenyalat que ja s’està treballant el nou pla de negoci que tindrà com a horitzó l’any 2020 i que “estarà enfocat en el creixement en els mercats prioritaris per al banc, Espanya, Regne Unit i Mèxic. També continuarà aprofundint en l’enfortiment de les nostres capacitats comercials i digitals per distingir-nos en el mercat per la nostra proximitat, tracte i capacitat tecnològica “.

Intervenció del conseller delegat

Per la seva banda, el conseller delegat, Jaume Guardiola, ha focalitzat la seva intervenció en la gestió del negoci i les principals magnituds de l’últim exercici. En línia amb el que s’ha exposat pel president, ha remarcat l’excel·lent dinamisme comercial que l’entitat ha mantingut durant el Pla Triple i ha posat èmfasi en que “hem finalitzat el seu desenvolupament sent el banc amb la millor ràtio de marge d’interessos, 1,69 %, sobre actius mitjans totals, així com l’entitat que més l’ha incrementat en els últims tres anys”.

Un altre aspecte que ha destacat ha estat el descens de la morositat en 749 punts bàsics, i la reducció d’un 28% dels actius improductius entre 2014 i 2016, el que ha propiciat la transformació del balanç de manera notable. Guardiola ha subratllat el procés de digitalització del banc posant en valor, per exemple, el servei de Gestió Activa, un nou model de relació a través de gestors remots que avui ja tracta a 230.000 clients i que s’ha proposat com a objectiu arribar als 750.000 clients en el present any .

Sobre el passat exercici, el conseller delegat ha valorat que “en un context de baixos tipus d’interès l’entitat ha demostrat la seva capacitat per generar ingressos ordinaris, gràcies a una intensa activitat comercial”. D’aquesta manera, ha explicat que Banc Sabadell ha estat un any més l’entitat de referència per a les empreses després de concedir un finançament de 38.672.000 d’euros i haver captat  96.239 companyies en 2016. Així mateix, en el segment de particulars la nova producció de préstecs per a l’habitatge ha crescut un 24,4% i el finançament al consum ha augmentat un 46,4%.

El conseller delegat s’ha referit a l’activitat internacional afirmant que al Regne Unit la franquícia TSB ha assolit els objectius marcats amb la bona notícia d’haver estat elegit el 2016 com el millor high street bank britànic. “Els dipòsits de clients han crescut un 13,6% i la inversió creditícia, un 11,4%”, ha comentat. També ha remarcat la bona evolució a Mèxic amb un creixement del 69,1% del volum de crèdit.

En resum, Jaume Guardiola ha conclòs que la favorable evolució dels negocis i els resultats aconseguits “manifesten l’eficàcia del nostre model de negoci i la capacitat que té Banc Sabadell de posar en valor la seva activitat i anar fent créixer d’una manera sostenible la solvència i la fortalesa del seu balanç”.

Switch to mobile version