Autor Economia
13 Abril 2017 a 15:00

L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +0,83%

Respecte al març del 2016

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC // Imatge cedida per pimec

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament l’alça en l’evolució de l’afiliació neta al RETA i destaca que aquest increment és superior al de la mitjana estatal.
  • Per províncies, és destacable una certa heterogeneïtat en l’evolució de l’afiliació, amb descensos a Lleida i Tarragona, i augments a Barcelona i Girona. L’augment més important s’ha produït a Barcelona, superant en un 50% la mitjana estatal.
  • Autònoms PIMEC considera inajornable el debat sobre el sistema de cotitzacions socials per tal d’analitzar com conciliar la necessitat que aquest sistema s’adapti millor a les necessitats del col·lectiu dels autònoms, amb els requeriments financers de la Seguretat Social, de forma que garanteixi prestacions futures suficients, especialment després de la pujada de bases mínimes de cotització prevista al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
  • D’altra banda, l’entitat celebra la recent creació d’una subcomissió parlamentària per analitzar i debatre la reforma del RETA.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 545.949 391.219 61.449 39.392 53.889 3.195.369
Variació interanual (%) 0,83% 1,25% 0,86% -1,31% -0,68% 0,73%
Variació interanual (nombre) 4.472 4.842 523 -522 -371 23.169
Variació intermensual (%) 0,29% 0,25% 0,77% -0,23% 0,46% 0,35%
Variació intermensual (nombre) 1.605 978 467 -89 249 11.299
Altes respecte el mes anterior 10.802 7.681 1.448 487 1.186 63.456
Baixes respecte el mes anterior 9.197 6.703 981 576 937 52.157
Switch to mobile version