Autor Societat
14 Maig 2017 a 18:00

La Generalitat dobla els ajuts destinats a pisos de la Xarxa d’habitatges d’inclusió

En cinc anys

Imatge del web Wikimedia Commons

Imatge del web Wikimedia Commons

El Govern de la Generalitat ha doblat en cinc anys el nombre d’ajuts a pisos de la Xarxa d’habitatges d’inclusió, aportats per la Generalitat, les entitats socials i ajuntaments per tal que es destinin a persones en situació de vulnerabilitat. El Govern, Ajuntaments i les entitats socials han subscrit l’acord de col·laboració per aquest 2017, que preveu que la Xarxa compti amb un total de 1.973 habitatges. Aquesta xifra representa més del doble del nombre d’habitatges de l’any 2012, que aleshores eren 961.
Els pisos inclosos en la Xarxa són habitatges on les persones que s’hi allotgen poden gaudir, a més d’una llar digna, de suport psicosocial per ajudar-les a reintegrar-se a la societat. Del total del parc de la xarxa, 1.440 els han aportat les entitats socials, 486 els ha cedit la Generalitat i 47 corresponen a ajuntaments. S’adrecen, entre d’altres, a persones sense llar, víctimes de la violència de gènere, persones en programes de tractament d’addicions, persones amb trastorns mentals, famílies amb molt pocs recursos i en risc d’exclusió social i residencial, joves en programes d’inserció social i altres situacions que requereixen una especial atenció.
Són les entitats del tercer sector les que es fan càrrec del pagament del lloguer i de les despeses corrents dels pisos (llum, aigua, gas, etc.), així com del seu manteniment. A banda, cada entitat fixa els paràmetres d’estada i les condicions dels inquilins. Un total de 198 entitats i ajuntaments es faran càrrec de la gestió d’aquests pisos. Per la seva banda, i com a mesura de suport, la Generalitat ha previst ajuts per a l’accés i el manteniment d’aquests habitatges de fins a 4.356.000 euros.
Increment dels ajuts per al manteniment dels habitatges
El Govern, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dóna ajuts a les entitats socials i als ajuntaments per aquests pisos que gestionen. Aquest 2017 augmentarà en un 50% l’aportació i passarà de 1.200 euros (2016) a 1.800 euros (2017) per reforçar i donar suport a les tasques d’accés i manteniment dels habitatges d’inserció. Amb l’augment dels habitatges inclosos i de l’aportació anual per a cadascun, un dels objectius de l’Agència per aquest 2017 és doblar la inversió total de la Generalitat en la xarxa d’habitatges respecte l’any 2016. Així per aquest any s’ha previst una aportació de 3.551.400 euros, ampliables a un màxim de 4.356.000 euros en previsió de futures incorporacions d’habitatges durant aquest any.
Any
Habitatges
Entitats i ajuntaments
Aportació AHC/pis/any
Total aportació AHC (MEUR)
2012
961
129
1.200€
1,073
2013
1.073
129
1.200€
1,315
2014
1.204
136
1.200€
1,685
2015
1.402
143
1.200€
2,021
2016
1.578
194
1.200€
2,180
2017
1.973
198
1.800€
3,551*
* Previsió 2017, ampliables a un màxim de 4,36 MEUR en previsió de futures incorporacions
La Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, coordina i dóna suport a la Xarxa d’habitatges d’inclusió de Catalunya. D’una banda, aporta ajuts per a les despeses de l’habitatge i, de l’altre, cedeix pisos del parc públic perquè formin part de la xarxa. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya van signar el 2016 un protocol de col·laboració pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedeix 250 habitatges a les entitats socials habitatges del parc públic o gestionats per la Generalitat, que es destinen a lloguer social, amb previsió de doblar aquesta xifra a finals d’aquest 2017.
Switch to mobile version