Autor Economia
8 Maig 2017 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

Del mes d’abril de 2017

pimec atur abril-17

Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

  • PIMEC valora positivament que l’atur mantingui el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals de dos dígits (-12,4 a Catalunya i -10,9 a Espanya).
  • L’entitat destaca el fet que aquesta millora es produeix de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, amb especial intensitat a la construcció, l’agricultura i la indústria.
  • La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres properes al 4%.
  • PIMEC manté l’advertiment que la població activa (persones ocupades + aturades), tant en termes absoluts com relatius al total de la població, continua reduint-se.
  • La patronal valora positivament el fet que les perspectives de creixement moderat de l’economia per aquest any es consoliden, fet que explica en gran mesura la reducció de la taxa d’atur i l’increment de l’afiliació.
  • En aquest sentit, PIMEC creu necessari que les Administracions evitin imposar càrregues fiscals i tributàries excessives sobre les pimes, i facin una aposta decidida per combatre la reduïda fiscalitat de les grans multinacionals, per tal que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació.
Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.254.091 2.469.844 310.903 176.328 297.016 18.122.222
Variació interanual (%) 4,2% 4,9% 4,9% 4,0% 3,8% 3,8%
Variació interanual (nombre) 130.669 98.425 14.553 6.751 10.940 658.387

 

Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 10.379 3.461 1.488 2.777 2.653 173.262
Indústria 51.856 40.509 4.070 2.051 5.226 327.157
Construcció 40.394 28.678 4.153 2.045 5.518 343.759
Serveis 294.255 221.244 26.191 13.853 32.967 2.414.325
Sense ocupació 28.867 21.262 2.744 1.397 3.464 314.533
Total 425.751 315.154 38.646 22.123 49.828 3.573.036
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -20,2% -21,3% -18,1% -21,4% -18,6% -13,5%
Indústria -15,7% -16,1% -15,5% -14,6% -12,8% -13,0%
Construcció -20,4% -20,9% -22,5% -19,3% -16,2% -19,1%
Serveis -10,6% -10,4% -11,2% -10,2% -11,4% -9,2%
Sense ocupació -9,2% -8,7% -11,4% -7,1% -11,0% -10,6%
Total -12,4% -12,3% -13,3% -12,9% -12,5% -10,9%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -2.629 -939 -329 -755 -606 -27.022
Indústria -9.640 -7.773 -747 -351 -769 -48.996
Construcció -10.363 -7.596 -1.209 -490 -1.068 -81.147
Serveis -34.831 -25.722 -3.290 -1.568 -4.251 -243.607
Sense ocupació -2.909 -2.024 -353 -106 -426 -37.363
Total -60.372 -44.054 -5.928 -3.270 -7.120 -438.135
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -10,0% -6,1% -5,6% -14,4% -12,3% -6,1%
Indústria -3,1% -2,7% -5,3% -5,1% -3,5% -2,5%
Construcció -2,5% -2,3% -4,9% -6,1% -0,8% -2,5%
Serveis -5,1% -3,5% -11,3% -4,9% -9,9% -3,8%
Sense ocupació -2,3% -2,2% -1,9% -2,6% -2,9% -1,3%
Total -4,5% -3,2% -9,2% -6,2% -8,0% -3,5%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.153 -225 -88 -468 -372 -11.330
Indústria -1.662 -1.134 -226 -111 -191 -8.264
Construcció -1.055 -661 -215 -133 -46 -8.944
Serveis -15.729 -8.081 -3.332 -711 -3.605 -96.672
Sense ocupació -667 -472 -53 -38 -104 -4.071
Total -20.266 -10.573 -3.914 -1.461 -4.318 -129.281
Switch to mobile version