Autor Economia
23 Juliol 2017 a 10:00

CaixaBank i el MAPAMA signen un acord de col·laboració

Per impulsar la competitivitat dels sectors agrari, pesquer i alimentari

caixabank Mapama jordi Gual

El president de CaixaBank, Jordi Gual, i la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, han signat avui a Madrid un acord per afavorir l’eficàcia i la competitivitat dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari als mercats nacionals i internacionals. L’acord marca les bases de la cooperació entre el MAPAMA i CaixaBank i contempla oferir al sector instruments financers adequats.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacat la “forta implicació de CaixaBank,   a través de la seva línia de negoci AgroBank, per impulsar un sector clau, potenciar les exportacions i contribuir al creixement equilibrat de l’economia espanyola”. Per aconseguir-ho, “posem a disposició d’aquest sector els recursos necessaris per impulsar el seu finançament i afavorir la consecució de reptes com la innovació o la internacionalització”.

Entre les principals línies d’actuació que contempla l’acord, compta amb especial rellevància el suport als projectes d’emprenedoria de persones joves, especialment dones, al medi rural. Tanmateix, l’acord busca promoure la modernització del sector a través de la renovació de maquinària i la diversificació econòmica, dona suport al desenvolupament sostenible de la pesca i l’agricultura, i contempla contribuir amb diferents plans d’actuació al desenvolupament de la innovació del sector agroalimentari.

En virtut d’aquest conveni, CaixaBank es compromet a establir línies preferencials de finançament per als seus beneficiaris: socis de cooperatives, treballadors autònoms associats als sectors agropecuari, agroalimentari, agroindustrial, pesquer, vitivinícola o forestal. L’entitat habilitarà vies de finançament per donar suport a la internacionalització de les empreses agroalimentàries, la modernització i innovació d’explotacions agràries, la investigació i innovació tecnològica agrària i pesquera i la millora de la flota de maquinària i equipaments agraris.

A més, les dues institucions han definit al seu acord un marc de diàleg per promoure iniciatives de finançament públic-privat per projectes que tinguin especialment en compte aspectes mediambientals, de benestar animal i de qualitat.

Més de 345.000 clients a Espanya

CaixaBank és actualment una de les entitats financeres amb una major activitat als sectors agrari, pesquer i agroalimentari, amb més de 345.000 clients, entre empreses i autònoms, i un volum de negoci superior als 17.400 milions d’euros.

Des de la seva línia de negoci AgroBank, l’entitat financera disposa de prop de 900 oficines especialitzades en el sector, decorades amb motius agraris i ubicades en aquells nuclis de població que tenen una activitat que es fonamenta bàsicament sobre el sector primari. Des d’aquestes sucursals, més de 3.000 professionals ofereixen una atenció enfocada a les necessitats d’aquest segment de clients.

CaixaBank contribueix activament al desenvolupament dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari a través de l’anàlisi de les seves necessitats i de la posada en marxa de línies específiques de treball. Com a exemple, fa poc ha presentat la seva Oferta Pesquera, un paquet de productes i serveis innovadors i únics a Espanya, que inclou el desenvolupament de la primera passarel·la de pagament per comprar a les subhastes de les llotges o l’oferiment al sector d’una línia de finançament de 500 milions d’euros.

Suport a la formació i la investigació

La línia de negoci AgroBank ha realitzat a més una aposta per la formació i la investigació amb la creació, junt amb la Universitat de Lleida, de la Càtedra AgroBank sobre qualitat i innovació agroalimentària. La Càtedra té l’objectiu de promoure la transferència de coneixement científic i tècnic entre estudiants i investigadors, professionals del sector i clientes de l’entitat financera.

La Càtedra, l’activitat de la qual s’estén per tot el territori nacional, engloba tota la cadena del sistema agroalimentari, des del camp a la taula. Per aquest motiu, inclou aspectes agrícoles i ramaders, de la indústria alimentària, l’enginyeria agrària i d’altres aspectes legals i econòmics relacionats amb l’activitat d’I+D+I.

Dins del marc d’AgroBank, també se celebren d’altres accions de formació, divulgació o promoció. De fet, les jornades AgroBank reuneixen periòdicament a ponents d’alt nivell per debatre sobre aspectes que preocupen els clients de CaixaBank, a més de facilitar la formació i el networking. La proposta de valor d’AgroBank es completa amb altres serveis com el Premi EmprendedorXXI a la millor empresa emergent del sector.

Tanmateix, AgroBank col·labora activament amb nombroses organitzacions sectorials entre les quals destaquen, a més del MAPAMA, les Cooperativas agro-alimentarias de España, la Federación Española del Vino (FEV), el Observatorio Español del Mercado del Vino, la Organización Interprofesional del Vino de España, Provacuno, Asoprovac, Infaoliva, Ecovalia o la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, entre d’altres, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament i la internacionalització d’aquests sectors productius.

Switch to mobile version