Autor Societat
23 Juliol 2017 a 12:00

Conveni de col·laboració entre el Govern i l’ONCE

Per promoure la inclusió de les persones amb discapacitat

turull ONCE

Jordi Turull, ha presidit aquest migdia al Palau de la Generalitat la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’ONCE i la Fundació ONCE amb l’objectiu de desenvolupar activitats conjuntes per promoure la inclusió de les persones amb discapacitat en àrees com l’ocupació, l’accessibilitat universal, l’educació, la innovació i la responsabilitat social, entre d’altres.
 
L’acord marc, en el qual s’inclou també a la Fundació ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS) i l’Asociación Inserta Empleo, l’han signat a més de Jordi Turull, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; en Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.
El conseller Turull ha afirmat  que la signatura d’avui evidencia la voluntat que “quan diem que tothom visqui millor vol dir tothom sense diferència de si es pateix alguna discapacitat o limitació”.  El conseller ha volgut fer un reconeixement de la tasca de l’ONCE i ha assegurat que és “una entitat de referència i ho constata la relació que sempre s’ha tingut amb vosaltres des del Govern de Catalunya”. “Sóc un ferm defensor de l’anomenat tercer sector, teniu una cosa que no tindrà mai com vosaltres l’administració i és el factor de proximitat”. El conseller ha volgut atribuir el mèrit de la signatura a la seva antecessora, la consellera Neus Munté, però ha volgut matisar que subscric de la primera a la darrera paraula. Quan signem un conveni, el complirem”.
El conveni, que afecta la majoria de departaments del Govern, permetrà millorar la implementació de polítiques públiques d’integració social de persones amb discapacitat i la coordinació entre totes les entitats signants, té validesa fins finals de 2018
A més, Fundació ONCEAsociación Inserta Empleo i la Generalitat podran establir i dissenyar programes de captació, orientació i inclusió laboral de persones amb discapacitat, per tal d’aconseguir el seu accés a l’ocupació. També s’oferirà assessorament en matèria de disseny per a tots en iniciatives i mesures que tinguin com a objectiu aconseguir l’accessibilitat universal en els serveis públics que són competència de la Generalitat.
La Generalitat de Catalunya ja va signar en els anys 2003 i 2014 dos convenis de col·laboració amb aquestes entitats, amb la intenció de treballar conjuntament per a la integració social de les persones amb discapacitat. Tant els convenis marc de col·laboració de 2003 i 2014, com l’actual, afecten les competències dels departaments de Presidència; Vicepresidència, Economia i Hisenda; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Ensenyament; Salut; Interior; Cultura; Treball, Afers Socials i Famílies, i Empresa i Coneixement.
 
En concret, el conveni estableix 15 línies de treball i col·laboració entre les que es troben l’assessorament i la formació en matèria de ceguesa i discapacitat visual greu, el manteniment i la millora de la coordinació institucional, l’assessorament en l’atenció a les persones amb discapacitat visual sobre els serveis que ofereix l’ONCE, així com l’accés a l’esport i la lluita contra els jocs il·legals.
És especialment destacable la lluita contra els jocs il·legals, en la qual l’Administració de la Generalitat, mitjançant la Direcció General de Tributs i Joc, en l’exercici de les competències que té atribuïdes, continuarà exercint el control sobre les activitats relacionades amb el joc il·legal que impedeixin la creació, consolidació o ressorgiment d’operadors de joc que operin aCatalunya sense comptar amb la deguda autorització administrativa, d’acord amb la normativa vigent sobre règim sancionador en aquesta matèria.
 
Tanmateix la col·laboració dels Mossos d’Esquadra en matèria de seguretat té un doble objectiu: millorar les condicions d’autoprotecció dels venedors de l’ONCE i adquirir, des dels Mossos d’Esquadra, estratègies dirigides a oferir una millora en l’atenció especialitzada als col·lectius amb discapacitats.
 
En matèria de Disseny per a tots es treballarà en iniciatives i mesures que tinguin com a objectiu assolir l’accessibilitat universal en els serveis públics en l’àmbit competencial de la Generalitat: normatives d’accessibilitat en els diferents àmbits, com parcs naturals, edificació, transport, turisme i cultura; formació i tracte a atorgar a les persones amb discapacitat i en especial amb discapacitat visual i amb sordceguesa presents a Catalunya.
 
Així mateix, en el marc de l’ocupació i les tecnologies accessibles, la Generalitat i els seus organismes i empreses dependents estudiaran com adequar les aplicacions informàtiques usades en els seus àmbits perquè siguin accessibles per a persones cegues, amb discapacitat visual greu o per a persones amb altres discapacitats. I el mateix a les escoles i centres d’estudis reglats.
 
En matèria d’accés a l’esport, les parts signants es comprometen a estudiar la implantació de mesures encaminades a la potenciació de la pràctica d’esports adaptats per a persones afiliades de forma inclusiva en clubs i federacions d’esports ordinaris, així com l’atenció especial a la pràctica de l’esport per als menors amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament global adequat a les seves necessitats. Les parts també es comprometen, a vetllar per l’esport de base.
Switch to mobile version