Autor Economia
9 Novembre 2017 a 10:00

La Generalitat posa en marxa la línia de préstecs ICF Comerç

Per a emprenedors, autònoms i pimes

Comerç // Foto: Joan Murcia

Comerç // Foto: Joan Murcia

La Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç i l’Institut Català de Finances (ICF), ha posat en marxa una nova línia de préstecs per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses dels àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda, publicada el dia 6 al DOGC.
Aquesta línia de finançament s’emmarca en la voluntat de la Generalitat de donar suport a l’enfortiment de projectes empresarials i emprenedors en l’àmbit de la micro, petita i mitjana empresa comercial.
L’ICF Comerç compta per als anys 2017 i 2018 amb una dotació de 15 milions d’euros per finançar operacions d’inversió i/o circulant. La Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) assumirà el 70% del capital pendent del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris.
Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) d’aquesta línia ICF Comerç són les següents:
  • Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.
  • Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.
  • Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70% en funció del projecte.
  • Comissions: cap a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.
  • Garanties: les que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.
  • Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicià el 7 de novembre, i finalitzarà el  26 de setembre de 2018 o fins exhaurir el pressupost.
Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l’ICF o la web del CCAM.

 

Switch to mobile version