Autor Economia
16 Novembre 2017 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre l’IPC

ipc 2017.10

PIMEC destaca que el creixement dels preus es modera, situant l’IPC en l’1,9% a Catalunya i en l’1,6% a Espanya, dues dècimes menys que el mes anterior en ambdós casos. En el mateix sentit, la inflació subjacent també davalla i es manté en taxes moderades, de l’1,2% a Catalunya i del 0,9% a Espanya. Per aquests motius, PIMEC manté la seva lectura positiva del conjunt de dades de la inflació, ja que continua la dinàmica de creixement econòmic elevat i sostingut (al voltant del 3%) combinat amb inflació moderada.

Per sectors, el transport, amb una taxa de creixement negativa del -0,2% aquest mes modera la seva variació interanual i se situa en el 2,9% anual a Catalunya. Per la seva banda, els aliments i begudes no alcohòliques és el grup que observa el ritme de creixement interanual més elevat (3,0%). Contràriament, les comunicacions, amb una reducció aquest mes del -0,2%, se situa amb un increment del 0,5% anual, el que contribueix a la moderació general dels preus.

PIMEC destaca també que continua el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola sobre la de la Unió Monetària, una tradicional feblesa de l’economia espanyola que comporta una pèrdua de competitivitat respecte als països europeus, en tres dècimes. Aquest fet és especialment important atès que Espanya lidera el creixement econòmic europeu.

Switch to mobile version