Autor Economia
10 Desembre 2017 a 18:00

Canvis en la Reforma del Treball Autònom

Autcat els va debatre amb Carles Campuzano

rius campuzano cecot autcat

L’organització d’Autònoms de Catalunya – Autcat, adscrita a la patronal catalana Cecot, ha celebrat un acte de reflexió i debat amb Carles Campuzano, diputat per Barcelona al Congrés dels Diputats i portaveu de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels acords del Pacte de Toledo.

Durant aquest debat s’ha traslladat a Campuzano les consideracions d’Autcat respecte la Reforma del Treball Autònom, la qual ha resultat insatisfactòria, ja que no ha resolt els greuges comparatius amb el règim general que pateixen els autònoms, més aviat generarà una nova discriminació entre els autònoms, en funció si són propietaris d’una activitat o bé són administradors societaris.

Altres qüestions que es desprenen de la Reforma és que no s’entén que s’incorporin determinades prestacions i/o obligacions en funció del tipus d’autònom, com és el cas de la concreció anual a través de la Llei de Pressupostos de la base mínima de cotització de l’autònom societari, aquells que, en algun moment de l’exercici, han tingut contractats almenys 10 treballadors per compte pròpia simultàniament.

Tampoc convenç pel que fa a la possibilitat de compaginar el treball per compte pròpia amb el 100% de la jubilació, si es contracta almenys a un treballador per compte aliena. Amb l’entrada en vigor d’aquest articulat, l’autònom perd la possibilitat, recollida per l’Estatut dels Treballadors, d’extingir la relació laboral amb els seus treballadors, indemnitzant-los únicament amb un mes de salari.

Pel que fa a l’àmbit tributari, la insatisfacció del nou redactat encara és més gran, ja que no es solucionen temes que no haurien de ser ni discutibles, tan rellevants com el tractament de l’ús del vehicle. O bé la regla objectiva per deduir les despeses de subministres quan l’activitat es fa en l’habitatge de l’autònom. Segons aquesta regla caldrà calcular el percentatge de metres ocupats sobre el total de la superfície i sobre aquest resultat aplicar un 30%. A tall d’exemple, si un habitatge de 100 metres quadrats l’autònom n’ocupa 9 en un despatx, vol dir que ocupa una superfície del 9%; si multipliquem aquest 9% per 30% obtenim que l’autònom només podrà deduir-se un 2.7% des les despeses de llum, aigua, telèfon, etc.

Per a l’Autcat, la solució a tots aquests greuges comparatius seria la d’integrar el règim d’autònoms al règim general, però tenint en compte les seves especificacions. Establint un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena.

Campuzano ha recollit aquestes consideracions i ha indicat que, tot i que no s’ha reformat el sistema amb profunditat, s’introdueixen algunes novetats destacables que poden contribuir a millorar el funcionament quotidià del sistema.

Afegeix que la Reforma incorpora mesures que contribuiran  a l’emprenedoria, com l’ampliació de la tarifa plana, a la conciliació de la vida familiar amb la vida professional, també facilitarà la pluriactivitat; flexibilitza el sistema RETA i incorpora mesures en matèria de prevenció de riscos laborals, com ara el reconeixement dels accidents en itinere per a determinats trajectes.

Dades demografia autònoms

A Catalunya els treballadors autònoms suposen un col·lectiu de 553.114, representant el 17% de l’ocupació total, i si centrem la dada en els autònoms persona física suposen a Catalunya 324.791, un 16,4% del total estatal. Els treballadors autònoms conformen a España un col·lectiu de més de tres milions de persones (3.213.500) i que suposa el 17,5 per cent del total dels treballadors donats d’alta a la Seguridad Social fins el 8 de novembre. Del total d’autònoms del tercer trimestre, 1.976.125 son autònoms persona física, dels que el 21,9 per cent (433.400) tenen treballadors contractats (875.204).

Sobre Autcat

Autcat es va constituir el 2004, agrupa al col·lectiu d’autònoms dins de la patronal catalana Cecot. Representa prop de deu mil autònoms i té com a missió la defensa dels interessos dels autònoms emprenedors. També ofereix serveis d’informació i assessoria específica dirigida a aquest col·lectiu.

Switch to mobile version