Autor Societat
15 Desembre 2017 a 15:00

El SCT coordina una campanya de control d’alcohol i drogues

Fins el proper divendres 22

Mossos d’Esquadra // Imatge del web Flickr

Mossos d’Esquadra // Imatge del web Flickr

El Servei Català de Trànsit (SCT) del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya coordinarà amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una campanya preventiva de controls de drogo alcoholèmia des del passat dimecres 13 i fins al divendres 22 de desembre, en carretera i zones urbanes. La realització d’aquests controls policials intensius , que comporta un elevat nombre de desplaçaments a les carreteres catalanes i en la qual convé insistir que el consum d’alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles.
A la darrera campanya de control de drogues i alcohol, realitzada el passat mes de juny d’enguany, es van detectar un total 1030 positius en alcohol, dels quals 174 van ser penals i 856 administratius, i 283 positius indiciaris  en drogues.
Juny 2017
Positius administratius
856
Positius penals
174
Positius en drogues (indiciaris)
283
Positius totals
1.313
 
Aquesta campanya preventiva de control de drogues i alcohol que s’inicia avui serà la quinzena campanya preventiva i integral que coordina enguany el Servei Català de Trànsit, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia, camions, distraccions i respecte pels semàfors, velocitat, motocicletes i transport escolar i de viatgers. En total, aquest 2017 s’han dut a terme 14 campanyes sense comptar l’actual que han incidit  en els principals factors de sinistralitat.
Alcohol, drogues o psicofàrmacs presents en el 46% dels sinistres mortals
 
Al 2016, segons dades de  l’Institut de Medicina Legal, el 46,2% dels conductors morts en accidents de trànsit a Catalunya van donar positiu en consum d’alcohol, drogues o psicofàrmacs, i en aquest sentit es considera un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària i d’agreujant de la lesivitat.
  
0.0%, l’única taxa segura
El SCT recorda que, tot i que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident pot incrementar, atès que l’única taxa segura és 0,0%. D’altra banda, el consum de substàncies psicoactives també alteren les condicions físiques i psíquiques comportant un risc greu per a la seguretat dels usuaris. La combinació en el consum d’alcohol i drogues potencia els efectes negatius sobre la conducció.
 
Els principals efectes del consum d’alcohol en la conducció són:
 • l’augment del temps de reacció,
 • problemes de percepció, d’atenció, control i coordinació
 • l’increment de la somnolència.
 
Els principals efectes del consum de drogues en la conducció són, depenent del tipus:
 • alteracions de la memòria i de la percepció del moviment,
 • alteracions de l’estat d’ànim i l’atenció,
 • alteracions del control de moviments, de la velocitat psicomotora, de la percepció i de l’equilibri
 • impulsivitat
 • l’ús continuat, en el cas del cànnabis, pot provocar dèficits en la memòria, l’atenció, la destresa manual, les funcions executives i la velocitat psicomotora.
 
Cal recordar que les taxes d’alcoholèmia, segons l’article 20 del Reglament general de Circulació, són:
a)    pels conductors en general: superior a 0,25 mg/l en aire espirat  i 0,50g/l en sang.
Les sancions administratives que corresponen per superar les taxes d’alcoholèmia en aire espirat:
 • Si el resultat està comprès entre 0,26 fins a 0,50 mg/l  →  500€ ó 250€ amb descompte i pèrdua de 4 punts
 • Si el resultat és superior a 0,50 mg/l  →  1.000€ ó 500€ amb descompte i pèrdua de 6 punts
 • Si ha estat sancionat l’any immediatament abans per superar la taxa d’alcoholèmia  →  1.000€ ó 500 amb descompte i pèrdua de 4 punts.
b)   pels conductors de transport de mercaderies MMAA superior a 3.500kg, mercaderies perilloses, transports de viatgers de més de 9 places, o de servei públic, escolar i de menors, conductors novells (antiguitat del permís inferior a 2 anys), servei d’urgència i transports especialssuperior 0,15 mg/l en aire espirat i 0,30g/l en sang.
Les sancions administratives que corresponen per superar les taxes d’alcoholèmia en aire espirat:
 • Si el resultat està comprès entre 0,16 fins a 0,30 mg/l  →  500€ ó 250€ amb descompte i pèrdua de 4 punts
 • Si el resultat és superior a 0,30 mg/l  →  1.000€  ó 500€ amb descompte i pèrdua de 6 punts
 • Si ha estat sancionat l’any immediatament abans per superar la taxa d’alcoholèmia  →  1.000€ ó 500€ amb descompte  i pèrdua de 4 punts.
Les sancions administratives que correspon per superar les taxes d’alcoholèmia en sang:
 • Si el resultat és superior a 0,50 g/l  →  500 €  ó 250€ amb descompte i pèrdua de 4 punts
 • Si el resultat és superior a 1g/l  →   1.000€  ó   500€  amb descompte  i  pèrdua de 6 punts.
La negativa a la realització de les proves de detecció alcohol i de drogues comporta una sanció administrativa de 1.000€, 500€ amb descompte, i pèrdua de 6 punts.
 
Pel que fa la conducció amb presència de drogues en l’organisme la sanció és de 1.000€  ó  500€ amb descompte i pèrdua de 6 punts.
 
D’altra banda, les taxes d’alcoholèmia segons l’article 379 del Codi Penal són:
·        Taxa superior a 0,60 mg/l en aire espirat i taxa superior a 1,20 g/l en sang, penes de presó de 3 a 6 mesos o multa de 6 a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 30 a 90 dies i privació del dret a conduir superior a 1 any fins a 4 anys
·        Les mateixes penes s’imposaran al conductor de vehicles de motor o ciclomotor que condueixin sota la influència de les drogues.
La negativa a la realització de les proves de detecció d’alcohol i de drogues comporta una pena de presó de 6 mesos a 1 any de privació del dret de conduir per temps superior a 1 anys i fins a 4 anys.
 
Aquesta campanya preventiva de controls de drogo alcoholèmia respon a l’objectiu fixat al Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 d’intensificar les accions preventives de sensibilització i també els controls dissuasius per reduir el nombre de conductors sota els efectes de l’alcohol, drogues i psicofàrmacs.
Switch to mobile version