Autor Societat
4 Desembre 2017 a 15:00

La Diputació aprova un pressupost de 947 milions d’euros

Per fomentar les polítiques socials i la cohesió ciutadana

La Casa Serra, seu de la Diputació de Barcelona

La Casa Serra, seu de la Diputació de Barcelona // Imatge de Wikimedia Commons (Autor: Amadalvarez)

La Diputació de Barcelona aprova un pressupost de 947 milions d’euros per fomentar les polítiques socials i la cohesió ciutadana
  • Els comptes de la corporació augmenten l’1,12% respecte l’any 2017
  • Entre els principals projectes pel 2018, destaquen la lluita contra la pobresa, el foment de la lectura pública, el Pla de modernització de polígons, la reforma i millora dels equipaments municipals i el suport directe a governs locals

El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous, de forma inicial, els pressupostos de la corporació i dels organismes autònoms, societats mercantils i consorcis que en depenen pel 2018. El pressupost de la Diputació de Barcelona és de 947,3 milions d’euros, un 1,12% superior al d’aquest 2017, un creixement que no pot ser superior per les limitacions establertes pel govern de l’Estat. El projecte ha comptat amb els vots a favor de CiU, ERC-AM, PSC-CP; l’abstenció d’Entesa i, el vot en contra de C’s, PP i CUP-PA.

Els comptes per al 2018 tenen com a principals eixos les polítiques d’atenció a les persones, el territori i l’aposta pel desenvolupament econòmic. El projecte també garanteix la prestació de serveis municipals de qualitat i dona suport a la inversió per enfortir la suficiència financera dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Connectem la ciutadania amb l’educació, la cultura i la cohesió social

Durant el 2018, en l’àmbit de l’atenció a les persones, la corporació tornarà a impulsar el Pla de xoc contra la pobresa, dotat amb 15 milions d’euros, i continuarà apostant per ampliar i millorar programes com el Servei Local de Teleassistència, amb una dotació de 5,82 milions d’euros.

La Diputació de Barcelona també continuarà donant suport al transport escolar (6 milions d’euros) i a les escoles bressol (24,8 milions d’euros), mitjançant les beques d’escolarització i el suport financer.

El nou pressupost també preveu la promoció de la cultura, destacant el programa Sistema regional de lectura pública, dotat amb 44,34 milions d’euros. En l’àmbit de la Xarxa de Biblioteques Municipals també cal destacar l’aposta per implantar el model BiblioLab, un projecte que té per objectiu facilitar l’accés al coneixement a través de l’experimentació i de metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu.

Connectem el territori amb l’energia verda

Amb la voluntat de facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible i de connectar tot el territori, la Diputació destinarà 50,8 milions d’euros a la millora de les carreteres locals.

Al llarg de l’any que ve, la Diputació de Barcelona també promourà el programa d’arranjament d’habitatges (2 milions d’euros), els plans de prevenció d’incendis forestals (8,85 milions), les actuacions d’abastament d’aigua (4 milions) i l’aposta per les energies provinents de fonts renovables (1,5 milions). També invertirà en programes de trams urbans (2,5 milions) i cartografia municipal (2,31 milions).

D’altra banda, la Diputació de Barcelona injectarà 30 milions d’euros per ajudar als governs locals a reformar, millorar i mantenir els equipaments municipals. Aquest pla, previst per impulsar entre els anys 2018 i 2019, i s’estableix en sis línies, que fan referència als equipaments culturals, bibliotecaris, educatius, esportius, edificis singulars i elements patrimonials i mercats.

Connectem els ciutadans amb les oportunitats de futur

D’altra banda, la Diputació manté l’aposta ferma pel desenvolupament econòmic, que, amb una partida de 70,8 milions d’euros, impulsa prioritàriament l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació. Mostra d’això és el Pla de modernització de polígons, presentat aquest any, i que té l’objectiu de modernitzar els polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores.

Dins d’aquest àmbit s’engloba el Programa complementari de Foment de l’ocupació local (29,7 milions d’euros), com a exemple de l’aposta pel territori com un element de generació de riquesa i creació de llocs de treball, potenciant la qualitat i l’impacte dels Plans Locals d’Ocupació. A més, aposta per posar els recursos que gestiona la Diputació de Barcelona al servei de l’ocupació dels col·lectius més vulnerables, mitjançant clàusules socials.

Amb la voluntat de continuar creant un producte turístic al voltant dels rius i les poblacions i, alhora, generar més llocs de treball i impacte econòmic, la Diputació de Barcelona continua treballant pel projecte de Vies Blaves (1,35 milions d’euros), amb la voluntat de fer transitables les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.

D’altra banda, durant l’any 2018 la Diputació de Barcelona destinarà 10 milions d’euros per la promoció turística de la demarcació.

Connectem amb el món local

En paral·lel a aquests tres eixos temàtics, la Diputació de Barcelona també potencia, un any més, el suport directe a les entitats locals, que durant el 2018 rebran 272,27 milions d’euros, entre les transferències corrents i les de capital.

D’aquests, 199,2 milions d’euros estan consignats al Pla de Xarxa de Governs Locals, a través del Catàleg de Serveis, les Meses de Concertació i els Programes complementaris. Pel seu pes en el conjunt del pressupost i per l’abast territorial que té, aquest projecte continuarà sent, un any més, el principal instrument de concertació i cooperació amb els ens locals.

Pressupost connectat amb el Pla d’Actuació de Mandat

El diputat d’Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, Joan Carles Garcia Cañizares, ha estat l’encarregat de presentar, durant el ple ordinari d’aquest novembre, el projecte de pressupost pel 2018 que manté «les connexions amb el Pla d’Actuació de Mandat, mitjançant la vinculació de cadascun dels 71 subprogrames pressupostaris amb els objectius estratègics definits al Pla i les línies d’actuació del mandat».

En aquesta línia, i amb l’objectiu de «facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible», el pressupost desplega un conjunt de 18 línies d’actuació que estan relacionades «amb el patrimoni arquitectònic, la gestió d’infraestructures, la millora d’espais urbans i equipaments públics, els espais naturals, i les polítiques mediambientals».

El diputat també ha detallat la voluntat de la Diputació d’impulsar «l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació en el marc de les polítiques de desenvolupament econòmic», així com «promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés», a través de connectar la tecnologia amb les persones, la població amb la pràctica esportiva, la ciutadania amb la cultura i, les persones amb el seu temps educatiu.

Un dels objectius estratègics presentats per Garcia Cañizares, i que lliga el pressupost amb el PAM, és «fomentar les polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats», mentre també s’aposta per «consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania».

Finalment, el diputat ha detallat la voluntat de «consolidar activament el procés de transició nacional apostant per una Administració que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera», oferint el «suport al finançament i solvència econòmica i, l’assistència integral als governs locals», així com també «el suport en sistemes i tecnologies de la comunicació» i el Pla Xarxa de Governs Locals.

Debat dels grups de l’oposició

La portaveu del PSC-CP, Pilar Díaz, ha començat la seva intervenció reconeixent que «a diferència del color, estem aquí per treballar pels ciutadans i ciutadanes dels 311 municipis», ja que «cada cop ens demanen més ajuts». Díaz també ha destacat «l’actitud receptiva» que han rebut de les seves propostes per part l’equip de govern, a més de recordar que «la situació econòmic-financera de la Diputació és envejable» i que els «ajuntaments necessitem el suport» de la corporació.

D’altra banda, el portaveu del grup Entesa, Arnau Funes, ha admès que del pressupost esperaven «una millora metodològica, una millor explicació, un millor debat» del projecte que avui s’ha aprovat, així com més ambició, increment en l’oferta del Catàleg i innovació en els recursos que s’ofereixen. A més de manifestar la necessitat de saber quin creixement econòmic s’espera de la demarcació de Barcelona, Funes ha explicat que han plantejat qüestions sobre economia, energies alternatives, millorar la dignitat de vida a través de la dignificació dels barris, tenir ciutats de drets i oportunitats i, educació, entre d’altres.

El portaveu del grup C’s, Salvador Tovar, ha assegurat que no entén la necessitat d’«augmentar l’endeutament» tot i la disminució de les inversions previstes en el projecte de pressupostos presentats al ple. En la seva intervenció, Tovar ha demanat augments en algunes de les partides de la corporació pel 2018, com la destinada a la teleassistència o les ajudes en l’àmbit educatiu.

El portaveu del grup PP, Ramon Riera, ha estat crític amb el projecte de pressupostos presentat per la Diputació ja que «no recull la voluntat d’oferir servei a tots els municipis»; uns pressupostos que, pel propi Riera, haurien de ser més transparents i convertir a la Diputació en una «institució referent» en aquesta matèria. A més, també ha demanat invertir més recursos en polítiques socials i educació.

Finalment, el president del grup CUP-PA, Quim Duran,  ha remarcat «l’accent social dels pressupostos», tot i que ha admès que algunes partides s’han d’adequar a la realitat, al mateix temps que ha assegurat que «cal una reflexió del model turístic que estem afavorint» i la necessitat d’una aposta encara «més forta» en l’àmbit de cultura i en una perspectiva de gènere, a nivell general, en les polítiques que s’impulsen des de la Diputació.

 

Switch to mobile version