Autor Economia
16 Desembre 2017 a 10:00

L’economia catalana augmenta l’activitat un 3,4% interanual

 Al tercer trimestre del 2017

Economia catalana

Economia catalana

El producte interior brut (PIB) de Catalunya registra un augment interanual del 3,4% al tercer trimestre del 2017, quatre dècimes més que al trimestre precedent (3,0%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana creix principalment per l’evolució positiva de la demanda interna, amb un augment del 3,1% interanual. El saldo exterior també té una aportació positiva (0,7%) al creixement de l’economia catalana.
L’evolució de l’economia catalana al tercer trimestre de l’any situa el creixement del PIB català tres dècimes per sobre de la mitjana espanyola (3,1%), que mostra una notable estabilitat al llarg de tot l’any. En relació amb la UE-28 s’ha de remarcar la seva evolució progressiva a l’alça, que permet assolir un creixement del 2,6%, el més alt dels darrers sis anys.
En termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya creix un 0,8%, disminuint tres dècimes respecte del trimestre anterior (1,1%) i situant-se al mateix nivell que l’economia espanyola (0,8%). Pel que fa a l’agregat de la UE-28, l’increment trimestral registrat ha estat del 0,5% en el mateix període.
Des de l’òptica de la demanda, el PIB mostra un augment de la demanda interna (3,1%), superior al del trimestre anterior (2,6%). L’evolució seguida per aquesta variable reflecteix l’increment del consum de les llars (2,7%) i de la formació bruta de capital en béns d’equipament (5,4%) al tercer trimestre de l’any. La formació bruta de capital en construcció manté també una forta activitat amb una variació del 4,6% interanual, mentre que el consum de les administracions públiques continua estable (2,2%).
L’aportació del sector exterior al creixement de l’economia catalana és del 0,7% i es manté igual que al trimestre anterior. El saldo dels intercanvis amb l’estranger experimenta un increment interanual del 0,7% com a resultat de l’evolució de les exportacions de béns i serveis (3,4%), que superen el creixement de les importacions en el mateix període (2,5%), i també per l’augment del consum dels estrangers en el territori (9,1%). Finalment, el consum dels residents a l’estranger continua mostrant una intensa activitat, amb un creixement interanual del 14,4%.
L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta evidencia el creixement de la indústria, que assoleix una taxa del 3,7% interanual, nou dècimes per sobre del trimestre anterior (2,8%). Entre les branques industrials més dinàmiques durant aquest període trobem les de química, els productes metàl·lics i la fabricació de maquinària. Els serveis també registren una notable activitat econòmica, amb una taxa de creixement del 3,1%. Les branques de comerç, transport i hostaleria mostren una millora de dos dècimes, situant-se en un 3,3%. Les activitats d’administració pública, educació, sanitat i serveis socials, amb un 3,7%, es mantenen iguals a les del trimestre anterior. El sector amb el creixement més alt és la construcció, mantenint aquest lideratge al llarg de tot l’any i accelerant l’activitat aquest tercer trimestre amb una taxa anual del 6,4%. Finalment, el sector agrari és l’única activitat productiva amb una taxa de creixement negativa al tercer trimestre de l’any (-2,5%).
Switch to mobile version